Øresund Talks

Øresund Talks samlar svenska och danska beslutsfattare, företagsledare och många fler med intresse för Öresundsregionen och Nordens största arbetsmarknad. Vi ska lyfta utmaningar och möjligheter. Erfarenheter, idéer och lösningar.  

Øresund Talks fokuserar på den enormt outnyttjade potentialen i Öresundsregionen – och den största arbetsmarknaden i Norden. Företagsledare, beslutsfattare och andra intressenter från båda sidor av sundet sätter ljus på hur Öresundsregionens gemensamma arbetsmarknad kan gå från idéer och goda intentioner till handling och verklighet.  

Øresund Talks 2024

Øresund Talks 2024 arrangerades på Industriens Hus i Köpenhamn den 26 januari 2024. Läs mer om Øresund Talks 2024. 

Øresund Talks 2023

Øresund Talks 2023 arrangerades den 27 januari 2023 i Børssalen i Köpenhamn. Konferensen hade temat: "Bron till Nordens största arbetsmarknad". Företag och politiker från Öresundsregionen deltog och bidrog till debatten om hur man på bästa sätt kan utnyttja potentialen i den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund.