The Øresund Region

Fakta om Öresundsregionen

 • Öresundsregionen består av Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne.

 • Regionen har cirka 4,2 miljoner invånare.

 • Öresundsregionen är Nordens största arbetsmarknad med cirka 2 miljoner sysselsatta.

 • Totalt arbetspendlade cirka 18 700 personer mellan Danmark och Sverige under 2022.

 • Cirka 17 500 personer pendlade från Sverige till Danmark.

 • Cirka 1 200 personer pendlade från Danmark till Sverige.

 • Det rådet brist på arbetskraft i Danmark inom vissa branscher, samtidigt som det är hög arbetslöshet i Skåne.

 • Øresunsbrons mål för en mer integrerad arbetsmarknad är 30 000 pendlare år 2030.

Potentialen i Nordens största arbetsmarknad

 • En fullt integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen skulle leda till en årlig vinst på upp till 2,9 miljarder DKK för de svenska och danska ekonomierna tillsammans – och öka de årliga skatteintäkterna med upp till 1,3 miljarder DKK. Detta enligt en analys från Greater Copenhagen.

 • Under 2022 bidrog pendlare från Sverige till Danmark med 17,7 miljarder DKK till Danmarks BNP, enligt beräkningar från Dansk Erhverv.

 • Sedan 2015 har både BNP och befolkningen ökat i Öresundsregionen. Utvecklingen av antalet pendlare har inte hängt med. I dag är det färre pendlare än före finanskrisen.

 • Från december 2022 till maj 2023 upplevde 22 respektive 28 procent av företagen i Region Hovedstaden och Region Sjælland rekryteringsutmaningar. Tjänster förblev obesatta eller så saknades de önskade kompetenserna hos den som fick tjänsten. Under samma period var det i genomsnitt mer än 56 000 arbetslösa i Region Skåne.

 • Dansk Industri har gjort en analys som visar att det finns ett stort behov av utländsk arbetskraft för att nå en tillväxt. Svenskar står för den största andelen utländsk arbetskraft i Öresundsregionen.

 • Mer tillväxt är på väg i många branscher i Öresundsregionen, till exempel räknar företag inom life science med att investera mer än 80 miljarder DKK under de kommande åren.

The Öresund region with the Øresund Bridge in the background.