Trafiksäkerhetsföreskrift

Trafiksäkerhetföreskrift anger de trafiksäkerhetsregler för järnvägstrafiken på Øresundsbro Konsortiet sträcka Köpenhamn flygplats Kastrup (ägarskapsgränsen) - Lernacken (västra driftsplatsgränsen).