Statistik & Rapporter

Nyfiken på hur många bilar och tåg som kör över Øresundsbron eller vill läsa vår senaste årsredovisning så har vi samlat det och andra viktiga rapporter och utredningar att ta del av här. Fler rapporter och statistik kommer publiceras under våren.

Statistik

Här finner du trafikstatistik för Øresundsbron.

Statistik för vägtrafik

Rapporter

Årsredovisningar, halvårsrapporter, CSR-rapport och andra rapporter som kan vara av intresse för våra samarbetspartners, kunder och leverantörer samt för allmänheten hittar du i arkivet för rapporter. 

Årsredovisningar

CSR-rapporter

Øresundsindex

Studie: Potential i befintlig Öresundsförbindelse

Studie: Kapaciteten på Øresundsbron

Flygfoto på Øresundsbron.