Visselblåsare

Øresundsbrons Whistleblower-system i samarbete med Plesner .

Ansökan

Systemet kan användas av anställda hos Konsortiet, ledamöter, styrelseledamöter, revisorer, advokater, leverantörer, kunder och andra samarbetspartners för att rapportera allvarliga oegentligheter eller misstanke om allvarliga oegentligheter.

Med allvarliga oegentligheter avses bland annat:

 • Finansiell brottslighet och brott mot rådande skatteregler

 • Mutor

 • Bedrägeri

 • Förfalskning

 • Korruption

 • Stöld

 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen

 • Miljöförstörelse

 • Sexuella trakasserier och våld

 • Fall där anställda utnyttjar sin systemåtkomst för att få information om kollegor eller andra, utan att det finns ett arbetsrelaterat syfte

 • Brott mot gällande lagar, förordningar eller andra regler som gäller för Konsortiets verksamhet, inklusive konsortieavtalet och regeringsbeslut

 • Brott mot interna regler, förutsatt att; - Avvikelsen kan leda till allvarliga, återkommande säkerhetsrisker - Avvikelsen kan leda till allvarliga ekonomiska risker - Avvikelsen kan leda till statligt ingripande - Avvikelsen kan allvarligt skada Konsortiets relationer med anställda eller externa parter - Avvikelsen kan leda till allvarliga brott mot säkerheten på arbetsplatsen, miljöförstöring eller skada Konsortiets varumärke och rykte

Systemet kan användas för att rapportera information om personer som är associerade med Konsortiet, inklusive Konsortiets anställda, direktionens medlemmar och styrelsen, revisorer, advokater, leverantörer och andra samarbetspartners.

Anmälan