Järnväg

Øresundsbro Konsortiet ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av förbindelsen över Öresund och är en upphandlande enhet.

Järnvägen är tätt integrerad i den danska respektive den svenska järnvägsinfrastrukturen och Øresundsbro Konsortiet har ingått operativa förvaltningsavtal med Banedanmark och Trafikverket som står för trafikstyrning, kapacitetstilldelning, ingående i trafikeringsavtal samt utförande av bandriftsledning på dansk respektive svensk systemdel, på vägnar av Øresundsbro Konsortiet.

Här hittar du information och relevant dokumentation som vänder sig till dig som:

  • arbetar med järnvägens person- eller godstransporter

  • levererar ban-, eldrift-, trafikledning, etc.

  • bygger och underhåller järnvägen över Öresund

  • ska planera, utföra och / eller följa upp järnvägsdriften

Här hittar du exempelvis, järnvägsnätsbeskrivningen, procedurer / instruktioner, Trafiksäkersäkerhets Föreskrifter (TF), Regler för Arbete i Spår (RAS), Eldriftprocedur, ansökan om dispens etc.

Kontakt järnvägsdrift

Järnvägen är tätt integrerad i den danska respektive den svenska järnvägsinfrastrukturen och Øresundsbro Konsortiet har ingått operativa förvaltningsavtal med Banedanmark och Trafikverket som står för trafikstyrning, kapacitetstilldelning, ingående i trafikeringsavtal samt utförande av bandriftsledning på dansk respektive svensk systemdel, på vägnar av Øresundsbro Konsortiet.

Har du mer djupgående frågor omkring informationen på dessa sidor är du välkommen att kontakta oss på railway@oresundsbron.com eller på telefon. Banedanmark och Trafikverket kan också hjälpa till med svar på eventuella frågor.

Rolf Sundqvist
Teknik Chef
rsu@oresundsbron.com
Tlf. +45 33 41 61 59

Anne Bauvois, Säkerhetshandläggare Järnväg, Øresundsbron.

Anne Bauvois
Säkerhetshandläggare
bau@oresundsbron.com
Tlf. +45 32 48 70 02

Mikael Lundgren, Underhållsledare, Järnväg Øresundsbron.

Mikael Lundgren
Underhållsledare
mlu@oresundsbron.com
Tlf. +45 33 41 64 08

Andreas Jälmarstål, Teknisk Förvaltare Järnväg på Öresundsbron.

Andreas Jälmarstål
Teknisk Förvaltare Järnväg
ajl@oresundsbron.com
Tlf. +45 33 41 61 34

Användbara länkar

Vi har samlat en rad nyttiga länkar till myndigheter, infrastrukturförvaltare, regionala trafikföretag samt operatörer inom gods och persontransport.