Samarbetspartners

Øresundsbron kräver underhåll och fungerande teknik. Det hjälper externa samarbetspartners oss med som här hittar viktig information, dokumentation samt underlag gällande anbud och upphandling.

Byggarbetare arbetar unde Øresundsbron

Järnväg

För dig som på ett eller annat sätt samarbetar med Øresundsbrons järnvägsdrift eller som planerar, organiserar eller utför trafik på Øresundsbrons har vi på ett och samma ställe samlat allt material som berör järnväg.

Partnerinloggning

Under partnerinloggning hittar du länkar till inloggningssidor för Øresundsbrons samarbetspartners. Logga in för att se dokument om beredskap, säkerhet och anmälan till säkerhetskurs.

Upphandling

För att bli världens mest hållbara bro krävs ett kontinuerligt nära samarbete mellan Øresundsbron som beställare och våra leverantörer. Inköp annonseras som offentliga upphandlingar och aktuella annonser för anbud nås via vår sida för upphandling.