Järnvägsföretag

Här finns material för dig som planerar, organiserar eller utför trafik på Öresundsbrons järnväg. Till exempel hittar du här mallar för trafikeringsavtal och järnvägsnätsbeskrivningen.

Øresundsbro Konsortiet ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av förbindelsen över Öresund och är en upphandlande enhet. Järnvägen är tätt integrerad i den danska respektive den svenska järnvägsinfrastrukturen och därför har Øresundsbro Konsortiet har ingått operativa förvaltningsavtal med Banedanmark och Trafikverket som står för trafikstyrning, kapacitetstilldelning, ingående i trafikeringsavtal samt utförande av bandriftsledning på dansk respektive svensk systemdel, på vägnar av Øresundsbro Konsortiet. Vi hänvisar till Trafikverkets respektive Banedanmarks webbplatser för ytterligare information.