Ny asfalt ger bättre passage på Øresundsbron

Status på bron

Körbanor vid betalstationen vid Øresundsbron på den svenska sidan.

Håkan Kiendl, chef för betalstationen på Øresundsbron. 

- Nu blir det mer behagligt och bättre att passera betalstationen. Underhållsarbetet utförs mellan klockan 9 och 15 så att alla kunder i rusningstid inte ska påverkas, säger Håkan Kiendl, chef för betalstationen på Øresundsbron. 

- Arbetet görs också delvis under höstloven för att påverka pendlarna så lite som möjligt.  

Betalstationen hålls öppen hela tiden. Som utgångspunkt kommer fyra av nio banor att vara öppna i riktning mot Danmark klockan 9-18, och i riktning mot Sverige är det reducerat antal banor öppna klockan 6-15. 

Pendlar- och lastbilsbanor förblir öppna, men med ett reducerat antal. Övrig tid är det normalt flöde i betalstationen med undantag för några dygn när banorna för tung trafik härdas.

Øresundsbron lägger alltid stor vikt vid säkerheten och prioriterar därför också att asfalteringen genomförs innan vintern är här. Totalt kommer 38 000 kvadratmeter – alltså cirka sju fotbollsplaner – att asfalteras i betalstationen. 

Underhållsarbetet var egentligen inplanerat till år 2026 men genom en tät dialog med kunderna har önskemålet om att förbättra vägen fångats upp och tidigarelagts till hösten 2023.  

- Vi har nyligen inspekterat asfalten och konstaterar att den är i sämre skick än önskat. Därför tidigarelägger vi asfalteringen för att ge våra kunder en fortsatt säker och smidig passage, säger Håkan Kiendl. 

Asfaltsarbetet har ställts in vissa dagar på grund av vädret, vilket resulterar i att arbetsperioden förlängts till vecka 46.

Fakta: Asfaltering i betalstationen 

  • Ny asfalt läggs i hela Øresundsbrons område på Lernacken. Det innebär att betalstationen, polis- och tullområdet, infartsvägar, parkering och servicevägar får ny asfalt. 

  • Underhållsprojektets arbetstider är anpassade för att påverka trafiken så lite som möjligt, framför allt är hänsyn tagen till de viktiga pendlartiderna. Arbetet utförs utanför rusningstid, delvis under höstloven och före vintern. 

  • Asfalteringsarbetet pågår veckorna 41-46. Som utgångspunkt kommer fyra banor att vara öppna i vardera riktning medan arbetet pågår.  

  • Pendlar- och lastbilsbanorna förblir öppna, men med ett reducerat antal medan underhållsarbetet pågår.  

  • Tungbanorna trafikeras av lastbilar och kräver en typ av asfalt som härdas under längre tid. Därför är banorna 6-9, i riktning mot Danmark, stängda den 18-20 oktober. Banorna 25-29, i riktning mot Sverige, är stängda 26-28 oktober. Under dessa timmar är det alltså ett mindre antal öppna banor under rusningstrafiken.