Gränskontroll vid Øresundsbron

Øresundsbron i blå toner.

Den svenska polisen utför gränskontroller på Øresundsbron mot Sverige och i sällsynta fall mot Danmark. Här måste du kunna visa legitimation. Ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land räcker oftast som legitimation för nordiska medborgare, men det säkraste är att visa upp ett pass. Observera att det är resenären själv som ansvarar för att bevisa sitt medborgarskap.

Om du är osäker på reglerna för ID-kontroller kan du läsa mer på den svenska polisens webbplats.

Undvik kö - ha din legitimation redo

För att undvika köer och onödig väntetid för dig och dina medtrafikanter kan du göra följande:

  • Ha legitimation redo vid betalstationen

  • Svensk polis uppger att medföljande barn kan få tillstånd att besöka Sverige med till exempel föräldrars legitimation, frågor och bakgrundskontroller

  • Dansk polis uppger att alla resenärer måste kunna visa legitimation

Passkontroll vid Øresundsbrons betalstation, där svenska myndigheter och tullen genomför systematiska kontroller.

Reser du med din hund eller katt över Øresundsbron?

Om du tar med dig din hund eller katt till Sverige från Danmark måste du anmäla det till Tullverket. Det kan du göra antingen på Tullverkets webbplats eller vid gränsen – mer information om detta hittar du på Tullverket (Resa med hund eller katt - Tullverket).

Om du tar med dig din hund eller katt till Danmark från Sverige (eller ett annat EU-land, Norge eller Island) och djuret inte har vistats utanför dessa länder, kan du resa in i landet fritt. Det är inte nödvändigt att deklarera djuret vid gränsen, men du måste kunna visa upp nödvändiga papper och dokument på att djuret har kommit in i landet lagligt.

Dessutom måste ditt djur ha antingen ett chip eller ett öronmärke. Du kan läsa mer om detta och andra krav på Norden.org Resa med hund eller katt till Sverige | Nordiskt samarbete (norden.org).

Tullverket vid den svenska gränsen vid Øresundsbron

Tullverket ansvarar för gränskontrollen på Øresundsbron i riktning mot Sverige. Läs mer om gränskontrollen här.

Du kan också hålla dig informerad på följande myndigheters webbplatser:

Danska polisen (Politi.dk)

Utrikesministeriet (Udenrigsministeriet.dk)

Øresunddirekt (Øresunddirekt.dk)

Svenska Tullverket: (Tullverket.se)