Säkerhet på bron

Status på bron

Du är aldrig ensam

På Øresundsbron är du aldrig ensam, varken uppe på bron eller nere i tunneln. Trafiken övervakas dygnet runt av specialistpersonal. Övervakningen sker både manuellt genom kameror och automatiskt via en serie spårare och sensorer på hela förbindelsen.

På den här sidan har vi samlat information om vilka åtgärder vi vidtagit för att säkerställa en trygg resa, vad du som användare av Øresundsbron kan göra själv och hur du ska bete dig vid en olycka eller haveri.

En man sitter bakom flera skärmar och övervakar trafiken på Øresundsbron
Bensinstation ikon

Tanka eller ladda ditt fordon

Se till att du har tillräckligt med bränsle i tanken eller ström i batteriet.

Följ instruktionerna ikon

Följ instruktionerna

Följ alltid instruktionerna på skyltarna

Orientera dig ikon

Orientera dig

Orientera dig om platsen för nödtelefoner och nödutgångar.

Videoövervakning ikon

Videoövervakning

Förbindelsen videoövervakas för säkerhetsskäl.

Aerial image of car traffic on bridge

Kör säkert på förbindelsen

 • Lyssna på radion. Det finns 3 olika FM-frekvenser som Trafikcentralen använder för att sända trafikmeddelanden vid olyckor och/eller brand i tunneln. Vid brand ges information om evakuering på danska, svenska och engelska. Detta gäller följande FM-frekvenser: 102.0, 96.5 och 93.9.

 • Hastighetsgränsen på bron är 110 km/h och 90 km/h i tunneln. Polisen genomför regelbundet en hastighetskontroll på alla delar av bron.

 • Håll ett avstånd på minst 2 sekunder från bilen framför. I början och mitten av tunneln målas ”sergeantränder”, och det måste finnas två ränder mellan dig och ett annat fordon. Nöddörrarna till tunneln är placerade nästan 90 meter från varandra och kan användas för att bedöma avståndet. På bron kan kantstolparna, som sitter med 100 meters mellanrum, användas för att bedöma avståndet.

Vid haveri eller olycka

Om du får stopp på bilen

På bron

 • Kör in i vägrenen till höger och slå på varningsblinkers.

 • Ta på dig din gula säkerhetsväst (ha den alltid redo i förarutrymmet).

 • Om du befinner dig i vägrenen, gå i säkerhet minst 50 meter framför bilen (försök INTE gå bakom skyddsräcket då du befinner dig på en bro). Var försiktig.

 • Om du passerar en nödtrappa, gå i säkerhet på trappavsatsen.

 • Ring Øresundsbrons Trafikcentral på +46 40 676 6770 / +45 3341 6770 eller ring larmcentralen på 112.

 • Följ instruktionerna och vänta på hjälp.

I tunneln

 • Kör in på höger sida och slå på varningsblinkers.

 • Ta på dig din gula säkerhetsväst (ha den alltid redo i förarutrymmet).

 • Lämna bilen och gå fram till närmaste larmtelefon eller ring larmcentralen på 112.

 • När du lyfter larmtelefonen har du direktkontakt med polisen. Vänta vid telefonen.

 • Hjälp är på väg att transportera dig och din bil till en säker plats.

Vid olycka

På bron

 • Kör in i vägrenen till höger och slå på varningsblinkers.

 • Ta på dig din gula säkerhetsväst (ha den alltid redo i förarutrymmet).

 • Om du befinner dig i vägrenen, gå i säkerhet minst 50 meter framför bilen (försök INTE gå bakom skyddsräcket då du befinner dig på en bro). Var försiktig.

 • Om du passerar en nödtrappa, gå i säkerhet på trappavsatsen.

 • Ring larmcentralen på 112 - eller ring Øresundsbrons Trafikcentral på +46 40 676 6770 / +45 3341 6770

 • Följ instruktionerna och vänta på hjälp.

I tunneln

 • Kör in på höger sida och slå på varningsblinkers, släck motorn och lämna bilen.

 • Ta på dig din gula säkerhetsväst (ha den alltid redo i förarutrymmet).

 • Ge första hjälpen om det är nödvändigt

 • Lämna bilen och gå fram till närmaste larmtelefon eller ring larmcentralen på 112.

 • När du lyfter luren på larmtelefonen har du direktkontakt med polisen. Vänta vid telefonen.

 • Hjälp är på väg att transportera dig och din bil till en säker plats.

Vid brand

På bron

 • Om ditt fordon eller ett annat fordon tar eld, kör, om möjligt, in i vägrenen på höger sida.

 • Ta på dig din gula säkerhetsväst (ha den alltid redo i förarutrymmet).

 • Om du befinner dig i vägrenen, gå i säkerhet minst 50 meter framför bilen (försök INTE gå bakom skyddsräcket då du befinner dig på en bro). Var försiktig.

 • Om du passerar en nödtrappa, gå i säkerhet på trappavsatsen.

 • Ring Øresundsbrons Trafikcentral på +46 40 676 6770 / +45 3341 6770 eller ring larmcentralen på 112.

 • Följ instruktionerna och vänta på hjälp.

I tunneln

 • Om ditt fordon eller ett annat fordon tar eld, kör ut ur tunneln om möjligt. Om detta inte är möjligt, kör in på höger sida, stäng av motorn och lämna bilen omedelbart. Lås inte bilen.

 • Slå larm via nödtelefonen eller via 112 på din mobiltelefon.

 • Om möjligt släck elden med en pulversläckare (finns i nödskåpen).

 • Ge första hjälpen om det är nödvändigt.

 • Lämna tunneln via närmaste nödutgång.

Nödtelefoner och nödutgångar

Det finns uppsatt nödtelefoner i tunneln, och du kommer i kontakt med larmcentralen så fort du lyfter luren. Øresundsbrons trafikcentral medlyssnar, så att de kan avgöra om det är nödvändigt att omdirigera trafiken. Det är 88 meter mellan nödtelefonerna, som är placerade på den högra väggen i så kallade nödpaneler som också innehåller en brandsläckare och en knapp till brandlarmet.

På resten av förbindelsen finns det skyltar med anvisningar om vart du ska ringa om du behöver hjälp.

På den motsatta sidan till nödpanelen hittar du nödutgångarna via rostfria dörrar (i järnvägstunneln är dörrarna gröna), som du använder vid brand eller större olyckor. Dörrarna leder till en evakueringstunnel som löper parallellt med motorvägen. På bron finns det motsvarande nödtrappor som förbinder de två brodäcken.

Om du får problem på bron, t ex motorstopp eller punktering, ber vi dig att kontakta polisen eller eget assistansbolag.

Hjärtstartare

På Øresundsbron har vi hjärtstartare i byggnaderna på båda sidor av betalstationen. Kundassistenterna är utbildade i att använda hjärtstartarna, så du är i goda händer ifall olyckan skulle vara framme.

Mindre vattenläckage i tunneln är ofarligt och helt normal

Naturliga rörelser i tunneln till följd av temperaturvariationer orsakar då och då små vattenläckage i Øresundstunneln. Det är mycket svårt att få en tunnel helt tät och tunneln är därför konstruerad att tåla mindre läckage.

Tunneln är uppbyggd av 20 stycken tunnelelement och varje tunnelelement består av 8 stycken tunnelsegment. Till detta kommer två tunnelportaler på vardera 270 meter. Det finns sammanlagt 19 elementskarvar och 140 segmentskarvar i hela tunneln. I alla dessa skarvar finns det möjlighet till rörelse. Detta är mycket viktigt eftersom materialet i tunneln rör sig beroende på bland andra temperatur. Skarvarna är försedda med gummitätningar som ska minimera läckage vi dessa rörelser.

Under den kalla delen av året drar sig materialet samman och små mellanrum (millimeter) bildas vid skarvarna.

I många fall tätar läckan sig själv efter en tid. När så inte sker och läckan antingen riskerar att orsaka droppande vatten på kundernas fordon eller på elektriska installationer försöker vi täta läckaget. Detta görs med metoder som säkerställer att vi även framöver tillåter en rörelse i skarvarna. För att inte störa trafiken sker detta arbete nattetid eller inifrån vår servicetunnel.