ØresundPENDLARE+

Obegränsad pendling till fast pris för dig som privatperson.

Om ØresundPENDLARE+

Jobbar du i Danmark och kör över Øresundsbron? Nu lanserar vi ØresundPENDLARE+, som är en uppgradering av vårt rabattavtal ØresundPENDLARE.

ØresundPENDLARE+ ger dig fritt antal resor över Øresundsbron under en period av 30 dagar. Det är det bästa alternativet för dig som pendlar mer än tre dagar i veckan.

Nyhet för dig som pendlar mycket

 • Bästa priset för dig som pendlar mer än 3 dagar per vecka.

 • Fast pris - du vet vad kostnaden blir.

 • Du får obegränsat antal resor under valfri 30-dagarsperiod.

Så uppgraderar du till ØresundPENDLARE+

Är du redan öresundspendlare? Logga in på Mitt konto och uppgradera till ØresundPENDLARE+.

Mitt konto

Så mycket sparar du med ØresundPENDLARE+

Antal enkelresor under 30 dagar

Kostnad med ØresundPENDLARE

Kostnad med ØresundPENDLARE+

Du sparar

24

4 616

4 495

121

32

5 104

4 495

609

40

5 592

4 495

1 097

Priser i SEK inkl. moms. Årsavgiften för ØresundPENDLARE på 499 SEK/år tillkommer. Kostnad per resa med ØresundPENDLARE är 258 SEK för resa 1-16 och 61 SEK för resa 17-50.

Valutakursjustering 1 oktober 2023

Den 1 oktober valutakursjusterar vi samtliga priser i svenska kronor, så att de motsvarar priserna i danska kronor. Nytt pris för ØresundPENDLARE+ blir 4.749 SEK inklusive moms. Den samlade besparingen jämfört med andra produkter är dock oförändrad.

För ØresundPENDLER justeras priset för enkelresa 1-16 till 270 SEK och enkelresa 17-50 till 63 SEK inklusive moms. Årsavgiften blir dock oförändrad.

Här kan du se övriga priser

Har du redan vårt rabattavtal ØresundPENDLARE?

Logga in på Mitt Konto och uppgradera till ØresundPENDLARE+.

Mitt konto

Är du ny pendlare och har ännu inte vårt rabattavtal ØresundPENDLARE?

Köp först ØresundPENDLARE och uppgradera sedan på Mitt Konto.

Köp

Fakta om abonnemanget ØresundPENDLARE+

 • ØresundPENDLARE+ är en uppgradering av ØresundPENDLARE-avtalet.

 • Du kan ha ett fordon kopplat till abonnemanget åt gången.

 • Du kan byta fordon två gånger per 30-dagarsperiod.

 • Du kan sammanlagt koppla 5 unika fordon till dina rabattavtal ØresundPENDLARE+ och ØresundPENDLARE under ett kalenderår.

 • Du kan endast använda nummerplåtsläsning. Bizz kan inte användas för ØresundPENDLARE+.

 • ØresundPENDLARE+ gäller för personbil upp till sex meter samt motorcykel.

 • Du kan säga upp ØresundPENDLARE+ när som helst. Ditt avtal gäller då till slutet av innevarande period. Därefter återaktiveras ditt ursprungliga rabattavtal ØresundPENDLARE med tillhörande priser och villkor.

 • Avtalsvillkor ØresundPENDLARE

Fast track för pendlare

Många pendlare har efterfrågat särskilda pendlingsbanor vid betalstationen och vi är därför glada att kunna berätta att vi, med start den 15 maj, inför en provperiod med Fast track i rusningstrafik.

Banorna kommer att vara markerade med den här röda PENDLER Only-skylt, och vi hoppas att detta ska göra det smidigare för dig som pendlare att köra igenom betalstationen med ditt ØresundPENDLARE-avtal.


CLUB Øresund

Klubben för dig som har ett av våra rabattavtal. Här hittar du handplockad inspiration med fullspäckade guider, tips och massor av utvalda rabatterbjudanden till din nästa tur över sundet.

Gå till CLUB Øresund

Vanliga frågor

Vad händer om jag kör med en annan bil än den jag kopplat till mitt abonnemang?

Jag har en bizz till mitt ØresundPENDLAR-avtal. Hur gör jag för att uppgradera till ØresundPENDLARE+?

Vilka slags fordon är giltiga för ØresundPENDLARE+?