Priser ØresundPENDLARE

ØresundPENDLARE Privat
Priser från och med 1 januari 2024

Antal enkelresor

Øresund
PENDLARE

Ordinarie pris

Personbil upp till 6 meter

1-16

269 SEK

700 SEK

17-50

63 SEK

700 SEK

51-

269 SEK

700 SEK

Motorcykel

1-16

140 SEK

355 SEK

17-50

63 SEK

355 SEK

51-

140 SEK

355 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 549 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, inklusive 25% moms.

KöpLäs mer

ØresundPENDLARE+ Privat
Priser från och med 1 januari 2024


Øresund
PENDLARE+

Personbil upp till 6 meter

4610 SEK

Motorcykel

4610 SEK

ØresundPENDLARE+ är ett tillägg till ØresundPENDLARE. Årsavgift á 549 SEK tillkommer. Priset för ØresundPENDLARE+ är för 30 dagar, i SEK och inklusive 25% moms.

Läs mer

ØresundPENDLARE Företag
Priser från och med 1 januari 2024

Antal enkelresor

Øresund
PENDLARE

Ordinarie pris

Personbil upp till 6 meter

1-16

215,20 SEK

560 SEK

17-50

50,40 SEK

560 SEK

51-

215,20 SEK

560 SEK

Motorcykel

1-16

112 SEK

284 SEK

17-50

50,40 SEK

284 SEK

51-

112 SEK

284 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 439,20 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.

KöpLäs mer

ØresundPENDLARE+ Företag
Priser från och med 1 januari 2024

Øresund
PENDLARE+

Personbil upp till 6 meter

3688 SEK

Motorcykel

3688 SEK

ØresundPENDLARE+ är en uppgradering av ØresundPENDLARE. Årsavgift á 439,20 SEK tillkommer. Priset avser 30 dagar. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.

Läs mer