Priser ØresundPENDLARE

Privata kunder

Valutakursjustering av priser i svenska kronor

Den 1 oktober 2023 justerar vi priserna i svenska kronor eftersom den svenska kronan har försvagats gentemot den danska. Läs mer här. På denna sida ser du både aktuella priser samt kommande priser för pendlare.

Priser till och med 30 september

ØresundPENDLARE - Personbil upp till 6 meter

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

258,00 SEK

665 SEK

Enkel 17-50

61,00 SEK

665 SEK

Enkel 51-

258,00 SEK

665 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 499 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, inklusive 25% moms.

KöpLäs mer

ØresundPENDLARE - Motorcykel

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

133,00 SEK

340 SEK

Enkel 17-50

61,00 SEK

340 SEK

Enkel 51-

133,00 SEK

340 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 499 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, inklusive 25% moms.

KöpLäs mer

ØresundPENDLARE+ - Personbil upp till 6 meter och motorcykel

ØresundPENDLARE+

Fritt antal resor under 30 dagar.

4495,00 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 499 SEK tillkommer. Priset är för 30 dagar, i SEK och inklusive 25% moms.

Läs mer

Priser från och med 1 oktober 2023

ØresundPENDLARE - Personbil upp till 6 meter

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

270,00 SEK

695 SEK

Enkel 17-50

63,00 SEK

695 SEK

Enkel 51-

270,00 SEK

695 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 499 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, inklusive 25% moms.

ØresundPENDLARE - Motorcykel

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

140,00 SEK

355 SEK

Enkel 17-50

63,00 SEK

355 SEK

Enkel 51-

140,00 SEK

355 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 499 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, inklusive 25% moms.

ØresundPENDLARE+ - Personbil upp till 6 meter och motorcykel

ØresundPENDLARE+

Fritt antal resor under 30 dagar.

4749,00 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 499 SEK tillkommer. Priset är för 30 dagar, i SEK och inklusive 25% moms.

Företagskunder

Priser till och med 30 september 2023

ØresundPENDLARE - Personbil upp till 6 meter

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

206,40 SEK

532 SEK

Enkel 17-50

48,80 SEK

532 SEK

Enkel 51-

206,40 SEK

532 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 399,20 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.

KöpLäs mer

ØresundPENDLARE - Motorcykel

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

106,40 SEK

272 SEK

Enkel 17-50

48,80 SEK

272 SEK

Enkel 51-

106,40 SEK

272 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 399,20 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.

KöpLäs mer

ØresundPENDLARE+ - Personbil upp till 6 meter och motorcykel

ØresundPENDLARE+

Fritt antal resor under 30 dagar.

3596,00 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 399,20 SEK tillkommer. Priserna avser 30 dagar. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.

Läs mer

Priser från och med 1 oktober 2023

ØresundPENDLARE - Personbil upp till 6 meter

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

216,00 SEK

556 SEK

Enkel 17-50

50,40 SEK

556 SEK

Enkel 51-

216,00 SEK

556 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 399,20 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.

ØresundPENDLARE - Motorcykel

ØresundPENDLARE

Ordinarie pris

Enkel 1-16

112,00 SEK

284 SEK

Enkel 17-50

50,40 SEK

284 SEK

Enkel 51-

112,00 SEK

284 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 399,20 SEK tillkommer. Priserna avser enkelresor per kalendermånad. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.

ØresundPENDLARE+ - Personbil upp till 6 meter och motorcykel

ØresundPENDLARE+

Fritt antal resor under 30 dagar.

3799,20 SEK

ØresundPENDLARE-årsavgift á 399,20 SEK tillkommer. Priserna avser 30 dagar. Priserna är angivna i SEK, exklusive moms.