Specialtransport

Extra långa, breda eller tunga fordon kan passera Øresundsbron. Det är dock några särskilda priser och villkor som gäller, här ibland tidsfönster då transporten kan ske. Observera att fordon som är mer än 4,5 meter höga eller mer än 7 meter breda inte kan passera Øresundsbron.

PRIS PER ENKELRESA (SEK EXKL 25 % MOMS)

Specialtransport*

3848 SEK

Eskortbil**

4196 SEK

* Specialtransport är när ett av följande kriterier är uppfyllt:

  • Längd över 30 m

  • Bredden är över 3,5 m

  • Totalvikt över 100 ton

** Eskortbil krävs när ett av följande kriterier inträffar:

  • Längden är över 35 m

  • Bredden är över 4,5 m

  • Totalvikt över 100 ton

Eskortfordon beställes på +46 40 676 65 91 , senast kl 15.00 dagen innan transporten ska genomföras.

Observera: Kom ihåg att om du ska köra över med farligt gods, finns vissa regler som måste följas.

Tillstånd

Specialtransport över Øresundsbron förutsätter ett tillstånd från myndigheterna. I Danmark är detta polisen. I Sverige är det:

Gatukontoret Malmö Stad, om transporten sker inom Malmö stads gränser

Trafikverket Region Syd, om transporten sker utanför Malmö stads gränser.

Du ska anmäla din ankomst till Øresundsbrons Trafikcenter senast två timmar före ankomst. Telefonnumret är +46 40 676 65 91. När betalstationen passeras ska du visa upp ditt tillstånd med uppgift om transportens storlek och tidsfönster.

När kan jag passera?

Specialtransporter kan ske under begränsade ”tidsfönster” för att störa trafiken på Øresundsbron så lite som möjligt. Observera att tidsfönstret med högsta nummer bestämt av transportens längd och bredd gäller.

Ankommer du till Øresundsbron utanför rätt tidsfönster kan du använda de uppställningsplatser som myndigheterna anvisar på den danska respektive den svenska sidan. Kontakta Köpenhamns polis i Danmark eller Gatukontoret Malmö Stad i Sverige.

Storlek

Villkor

Varnings-fordon

Eskort-fordon

Bredd 3,3 - 4 m

Tidsfönster I

1 * 

 

Bredd 4 - 4,5 m

Tidsfönster II

2 ** 

 

Bredd 4,5 - 7 m

Tidsfönster II

2 ***

1

Bredd över 7 m

Ingen passage

 

 

Längd 18 - 30 m

Tidsfönster I

 

 

Längd 30 - 35 m

Tidsfönster II

1 *

 

Längd över 35 m

Tidsfönster II

1 *

1

* Om både bredden är över 3,50 m och längden är över 30 m krävs två varningsfordon

** Varningsbilarna ska köra bredvid varandra för att blockera omkörningar i tunneln

*** Varningsbilarna ska köra bredvid varandra för att blockera omkörningar längs hela förbindelsen

Tidsfönster I

MÅNDAG - FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG SAMT HELGDAGAR

00:00 - 06:00

00:00 - 10:00

00:00 - 24:00

09:00 - 15:00

18:00 - 24:00

 

18:00 - 24:00

Tidsfönster II

MÅNDAG - FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG SAMT HELGDAGAR
OCH DAGEN FÖRE HELGDAGAR

00:00 - 05:00

00:00 - 05:00

00:00 - 05:00

Hastighet

Max hastighet för specialtransporter är 70 km/h. Långsamma transporter, som inte kan köras med högre hastighet än 40 km/h, tillåts endast i tidsfönster II och alltid med minst ett varningsfordon och ett eskortfordon. Långsamma djuplastningsvagnar (15 km/h) tillåts endast med två varningsfordon.

Totalvikt över 100 ton

Om transportens totala vikt överstiger 100 ton, och det inte finns möjlighet att hålla högre hastighet än 40 km/h, ska passagen genomföras i tidsfönster II. Om det ges möjlighet att hålla högre hastighet än 40 km/h, kan tidsfönster I utnyttjas.

Köre genom betalstationen

HÖJD 2,5 – 4,5 M

Bredd mindre än 3 m

Banor skyltade med lastbil

Bredd 3 – 7 m

Servicebanor till höger om portalen i betalstationen. Ring Trafikcentret +46 40 676 65 91 innan passage.