Hvornår er Øresundsbron åben?

Øresundsbron er som udgangspunkt åben døgnet rundt, året rundt. Dog kan voldsomt vejr eller ulykker påvirke trafikken, men det sker heldigvis sjældent.

Statistisk set har Øresundsbron en såkaldt tilgængelighed på over 99 procent. I 2019 var tilgængeligheden på forbindelsen eksempelvis på 99,9 procent.

Det kan dog ske, at særlige hændelser medfører kortvarige lukning af hensyn til sikkerheden på forbindelsen, eksempelvis ved særlig stærk vind eller ulykke på motorvejen.

Ved lukning kan du altid være sikker på, at broen åbner igen, så snart det vurderes at være sikkert.

Hvorfor er der lukket i begge retninger ved en trafikulykke?

For at sikre, at redningskøretøjer kan komme hurtigt frem i tilfælde af en trafikulykke, kan det være nødvendigt at lukke forbindelsen i begge retninger.

Så snart indsatslederen på stedet vurderer, at det er forsvarligt, kan der igen åbnes i en eller begge retninger.


At køre på broen