Whistleblower

Øresundsbron Konsortiets Whistleblower-ordning udbydes af Plesner Advokatpartnerselskab.

Anvendelse

Ordningen kan benyttes af ansatte hos Konsortiet, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, advokater, leverandører, kunder samt andre samarbejdspartnere med tilknytning til Konsortiet til indberetning af alvorlige forseelser eller mistanke om alvorlige forseelser.

Ved alvorlige forseelser forstås bl.a.

 • Økonomisk kriminalitet og overtrædelse af gældende regnskabsregler

 • Bestikkelse

 • Bedrageri

 • Dokumentfalsk

 • Korruption

 • Tyveri

 • Brud på arbejdssikkerheden

 • Miljøforurening

 • Sexchikane og vold

 • Tilfælde, hvor ansatte væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden at der er et arbejdsmæssigt behov

 • Overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for Konsortiets virksomhed, herunder Konsortialaftalen og Regeringsaftalen

 • Overtrædelse af interne regler, forudsat at: - afvigelsen kan lede til alvorlige, tilbagevendende sikkerhedsrisici, eller - afvigelsen kan lede til alvorlige finansielle risici, eller - afvigelsen kan lede til myndighedsindgreb, eller - afvigelsen kan lede til en alvorlig anmærkning ved revisionen, eller - afvigelsen kan medføre alvorlig skade på Konsortiets relationer med ansatte eller eksterne parter, eller - afvigelsen kan lede til alvorligt brud på arbejdssikkerhed, miljøforurening eller skade på Konsortiets ”brand” og omdømme

Ordningen kan benyttes til at indberette oplysninger om personer med tilknytning til Konsortiet, herunder ansatte hos Konsortiet, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, advokater, leverandører samt andre samarbejdspartnere.

Indberet hændelse