Sikkerhed på broen

Status på broen

Du er aldrig alene

På Øresundsbron er du aldrig alene, hverken oppe på broen eller nede i tunnelen. Trafikken overvåges døgnet rundt af uddannet personale. Overvågningen sker både manuelt via kameraer og automatisk via en række målere og følere på hele forbindelsen.

På denne side har vi samlet information om hvilke tiltag, vi har gjort for at sikre en tryg rejse, og hvad du som bruger Øresundsbron selv kan gøre, samt hvordan du skal forholde dig i tilfælde af et uheld.

En mand sidder bag flere skærme og overvåger trafikken på Øresundsbron
Tankstation ikon

Tanke eller lade dit køretøj

Sørg for at have tilstrækkeligt med brændstof I tanken eller strøm på batteriet

Følg anvisningerne ikon

Følg anvisningerne

Følg altid anvisningerne på skiltene

Orientér dig ikon

Orientér dig

Orientér dig om placeringen af nødtelefoner og nødudgange.

Videoovervågning ikon

Videoovervågning

Af hensyn til sikkerheden er forbindelsen videoovervåget.

Aerial image of car traffic on bridge

Kør sikkert på forbindelsen

 • Lyt til radioen. På 3 forskellige FM-frekvenser udsender Trafikcenteret trafikmeldinger i tilfælde af ulykker og/eller brand i tunnelen. Ved brand udsendes information om evakuering på dansk, svensk og engelsk. Dette gælder følgende FM-frekvenser: 102.0, 96.5 og 93.9.

 • Fartgrænsen er 110 km/t på broen og Peberholm, og 90 km/t i tunnelen. Politiet gennemfører med jævne mellemrum fartkontroller på alle dele af forbindelsen.

 • Hold mindst 2 sekunders afstand til bilen foran. I tunnelens start og midtpunkt er der malet “sergentstriber”, og der skal være to striber mellem to køretøjer. Nøddørene i tunnelen er placeret med knap 90 meters mellemrum og kan derfor også anvendes til at bedømme afstanden. På broen kan kantpælene, som sidder med 100 metersmellemrum, anvendes til at bedømme afstanden.

Ved havari eller ulykker

Hvis din bil går i stå

På broen

 • Kør ind til højre side i nødsporet og tænd for havariblinket.

 • Ifør dig din gule sikkerhedsvest (hav den altid klar i førerrummet).

 • Er du i nødsporet så gå i sikkerhed minimum 50 meter foran bilen (forsøg IKKE at forcere autoværnet, da du er på en bro). Udvis forsigtighed.

 • Kommer du forbi en nødtrappe så gå i sikkerhed på trappereposen.

 • Ring til Øresundsbrons Trafikcenter på +46 40 676 6770 / +45 3341 6770 eller ring til alarmcentralen på 112.

 • Følg anvisningerne og afvent hjælp

I tunnelen

 • Kør ind til højre side og tænd for havariblinket.

 • Ifør dig din gule sikkerhedsvest (hav den altid klar i førerrummet).

 • Forlad bilen og gå fremad til nærmeste nødtelefon eller ring til alarmcentralen på 112.

 • Når du løfter røret på nødtelefonen, er du direkte i kontakt med politiet. Vent ved telefonen.

 • Der er hjælp på vej for at transportere dig og din bil til en sikker plads.

Ved ulykke

På broen

 • Kør ind til højre side i nødsporet og tænd for havariblinket.

 • Ifør dig din gule sikkerhedsvest (hav den altid klar i førerrummet).

 • Er du i nødsporet så gå i sikkerhed minimum 50 meter foran bilen (forsøg IKKE at forcere autoværnet, da du er på en bro). Udvis forsigtighed.

 • Kommer du forbi en nødtrappe så gå i sikkerhed på trappereposen.

 • Ring til alarmcentralen på 112 - eller Øresundsbrons Trafikcenter på +46 40 676 6770 / +45 3341 6770

 • Følg anvisningerne og afvent hjælp.

I tunnelen

 • Kør ind til højre side, tænd for havariblinket, sluk for motoren og forlad bilen.

 • Ifør dig din gule sikkerhedsvest (hav den altid klar i førerrummet).

 • Yd førstehjælp, hvis det er nødvendigt.

 • Slå alarm via nødtelefon eller via 112 på din mobiltelefon.

 • Når du løfter røret på nødtelefonen, er du direkte i kontakt med politiet. Vent ved telefonen.

 • Afvent hjælp.

Ved brand

På broen

 • Går der ild i dit eller et andet køretøj, så kør ind til højre side i nødsporet hvis det er muligt.

 • Ifør dig din gule sikkerhedsvest (hav den altid klar i førerrummet).

 • Er du i nødsporet så̊ gå i sikkerhed minimum 50 meter foran bilen (forsøg IKKE at forcere autoværnet, da du er på en bro). Udvis forsigtighed.

 • Kommer du forbi en nødtrappe så̊ gå i sikkerhed på trappereposen.

 • Ring til Øresundsbrons Trafikcenter på +46 40 676 6770 / +45 3341 6770 eller ring til alarmcentralen på 112.

 • Følg anvisningerne og afvent hjælp.

I tunnelen

 • Går der ild i dit eller et andet køretøj, så kør ud af tunnelen, hvis det er muligt. Er det ikke muligt, så kør ind til højre side, sluk for motoren og forlad bilen omgående. Lås ikke bilen af.

 • Slå alarm via nødtelefon eller via 112 på din mobiltelefon.

 • Sluk branden med en pulverslukker, hvis det er muligt (findes i nødskabet).

 • Yd førstehjælp hvis det er nødvendigt.

 • Forlad tunnelen via nærmeste nødudgang.

Nødtelefoner og nødudgange

I tunnelen er der opsat nødtelefoner, hvor du kommer i kontakt med alarmcentralen, så snart du løfter røret. Øresundsbrons trafikcenter lytter med, så de kan vurdere, om det er nødvendigt at omdirigere trafikken. Der er 88 meter mellem nødtelefonerne, der er placeret på højre væg i såkaldte nød-paneler, der også indeholder en brandslukker og en knap til brandalarm.

På resten af forbindelsen er der skilte, som viser, hvor man skal ringe til, hvis man har brug for hjælp.

På den modsatte side af nødpanelerne finder du nødudgange via rustfrie ståldøre, som du benytter ved brand eller større ulykke. Dørene fører ind til en evakueringstunnel, der løber parallelt med motorvejen. På broen er der tilsvarende nødtrapper, der forbinder de to brodæk.

Får du problemer på broen, f.eks. motorstop eller punktering, beder vi dig kontakte politiet eller vejhjælp.

Hjertestarter

På Øresundsbron har vi hjertestartere i bygningerne på begge sider af betalingsanlægget. Kundeassistenterne er alle uddannede i at betjene hjertestarterne, så du er i gode hænder hvis uheldet er ude.

Vandlækage i Øresundstunnelen er ufarlig og helt normal

Naturlige bevægelser i tunnelen som følge af temperaturudsving skaber fra tid til anden små vandlækager i Øresundstunnelen. Det er meget svært at få en tunnel helt tæt og tunnelen er derfor konstrueret til at tåle mindre lækager, som er ufarlige.

Det hænder, særligt i vinterhalvåret, at der opstår mindre vandlækager i tunnelen. Det er helt normalt og ufarligt. Tunnelen består af betonelementer, og beton udvider sig i varme, og trækker sig sammen, når det er koldt. Elementerne er derfor sammenføjede med et blødere materiale, som gør det muligt for betonen at bevæge sig.

Tunnelen er opbygget af 20 tunnelelementer og hvert tunnelelement består af 8 tunnelsegmenter. Dertil kommer to tunnelportaler på hver 270 meter. I alt er der 19 elementsammenføjninger og 140 segmentsamlinger i hele tunnelen. I alle samlingerne er der skabt mulighed for bevægelse. Det er meget vigtigt da materialet i tunnelen bevæger sig som følge af blandt andet temperaturudsving. Sammenføjningerne er forseglet med gummitætninger som skal minimere lækager ved disse bevægelser. Tunnelen er konstrueret til at tåle mindre lækage. I løbet af årets kolde måneder trækker materialet sig sammen og millimetersmå mellemrum opstår ved sammenføjningerne. I mange tilfælde tætter lækken sig selv efter et stykke tid. Når det ikke sker, eller hvis lækagen risikerer at skabe dryppende vand på kundernes biler eller på elektriske installationer, forsøger vi at tætte lækken. Det gøres med metoder som sikrer at vi også fremover tillader en bevægelse i sammenføjningerne. For ikke at forstyrre trafikken sker arbejdet om natten eller inde fra vores servicetunnel.