Særtransport

Falder transporten i kategorien exceptionel særtransport på bare én af egenskaberne længde, bredde eller totalvægt, gælder prisen for exceptionel særtransport. Transportørens advarselsbiler, som ledsager transporten, betaler normal basispris.

PRIS PER ENKELTTUR (DKK EKSKL 25 % MOMS)

Særtransport*

2560 DKK

Escortebil**

2791 DKK

 *Der er tale om en særtranport, når et af følgende kriterier opfyldes:

  • Længde over 30 m

  • Bredde over 3,5 m

  • Totalvægt over 100 ton

 

*Escortebil kræves, når et af følgende kriterier opfyldes:

  • Længde over 35 m

  • Bredde over 4,5 m

  • Totalvægt over 100 ton

Escortebil bestilles på +45 33 41 65 91, senest kl. 15 dagen før transporten gennemføres. 

Bemærk: Hvis du skal køre over Øresundsbron med farligt gods, er der visse regler du skal overholde.

Tilladelse

Særtransport over Øresundsbron forudsætter en tilladelse fra myndighederne. I Danmark er det Politiet. I Sverige er det

  • Gatukontoret Malmö Stad, hvis transporten foregår inden for Malmø Kommunes grænser

  • Trafikverket Region Syd, hvis transporten foregår uden for Malmø Kommunes grænser.

Du skal melde din ankomst til Øresundsbrons Trafikcenter senest to timer før din ankomst. Telefonnummeret er +45 33 41 65 91.

Ved passage af betalingsanlægget skal du fremvise din tilladelse med angivelse af transportens størrelse og tidsvindue.

Hvornår kan jeg passere?

Særtransporter kan foregå i begrænsede ”tidsvinduer” for at genere trafikken på Øresundsbron mindst muligt. Bemærk at tidsvinduet med det højeste nummer bestemt af transportens længde og bredde gælder.

Ankommer du til Øresundsbron uden for rette tidsvindue, kan du anvende de opstillingspladser, som myndighederne anviser på dansk og svensk side. Kontakt Københavns Politi i Danmark eller Gatukontoret Malmö Stad i Sverige.

DIMENSIONER

BETINGELSER

ADVARSELSBILER

ESCORTEBILER

Bredde 3,3 - 4 m

Tidsvindue I

1 * 

 

Bredde 4 - 4,5 m

Tidsvindue II

2 ** 

 

Bredde 4,5 - 7 m

Tidsvindue II

2 ***

1

Bredde over 7 m

Ingen passage

 

 

Længde 18 - 30 m

Tidsvindue I

 

 

Længde 30 - 35 m

Tidsvindue II

1 *

 

Længde over 35 m

Tidsvindue II

1 *

1

* Hvis både bredde er over 3,50 m og længde er over 30 m kræves to advarselsbiler
** Advarselsbilerne skal køre ved siden af hinanden for at blokere for overhalinger i tunnel
*** Advarselsbilerne skal køre ved siden af hinanden for at blokere for overhalinger på hele forbindelsen

Tidsvindue I

MANDAG - FREDAG

LØRDAG

SØNDAGE SAMT HELLIGDAGE

00:00 - 06:00

00:00 - 10:00

00:00 - 24:00

09:00 - 15:00

18:00 - 24:00

 

18:00 - 24:00

 

 

 Tidsvindue II

MANDAG - FREDAG

LØRDAG

SØNDAGE SAMT HELLIGDAGE
OG DAGEN FØR HELLIGDAGE

00:00 - 05:00

00:00 - 05:00

00:00 - 05:00

Hastighed

Den maksimale hastighed for særtransporter er 70 km/t. Langsomme transporter, der ikke kan fremdrives med mere end 40 km/t, tillades kun i tidsvindue II og altid med mindst 1 advarselskøretøj og 1 eskortekøretøj. Langsomme blokvogne (15 km/t) tillades kun med 2 advarselskøretøjer.

Totalvægt over 100 ton

Hvis transportens totalvægt overstiger 100 ton, og det ikke er muligt at køre mere end 40 km/t, skal passagen foregå i tidsvindue II. Hvis der kan køres mere 40 km/t, kan tidsvindue I benyttes. 

Gennemkørsel i betalingsanlægget

HØJDE 2,5 – 4,5 M

Bredde under 3 m

Baner skiltet med lastbil

Bredde 3 - 7 m

Servicebaner til højre for portalen i betalingsanlægget. Ring til Trafikcenteret på +45 33 41 65 91 inden gennemkørsel.