Farligt Gods

Transport af farligt gods over Øresundsbron koster ikke ekstra, forudsat at køretøjet kan passere på almindelig vis igennem betalingsanlægget.

Vejtunneler med restriktioner for farligt gods transporter kategoriseres indenfor fem tunnelkategorier A-E.

Øresundstunnelen er tildelt følgende tunnelkategorier:

  • I tidsrummet 06.00 – 19.00 alle dage: Kategori D

  • I tidsrummet 19.00 – 06.00 alle dage: Kategori B

Tunnelkategori D betyder, at der er restriktion (forbud) for transport af farligt gods, som kan medføre en meget kraftig eksplosion, en kraftig eksplosion, et omfattende giftudslip eller en omfattende brand.

Tunnelkategori B betyder, at der er restriktion (forbud) for transport af farligt gods, der kan medføre en meget kraftig eksplosion.

Se bestemmelserne og mere information på Transport af farligt gods (fstyr.dk)

Tunnelrestriktionerne gælder ikke transport af farligt gods i henhold til ADR, kapitel 1.1.3 omhandlende undtagelser (herunder frimængder).

De danske og svenske myndigheder har ansvaret for at kontrollere, om reglerne for transport af farligt gods over Øresundsbron bliver overholdt.

Transport af farligt gods over Øresundsbron koster ikke ekstra, forudsat at køretøjet kan passere på almindelig vis igennem betalingsanlægget. Er transporten særligt lang, bred, høj eller tung gælder særlige priser. Læs mere om særtransporter.

Læs mere om vejtransport af farligt gods hos Beredskabsstyrelsen og hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (på svensk).

Hvis du som transportør er usikker på hvordan reglerne påvirker dig, skal du kontakte din sikkerhedsrådgiver.