Gränskontroll vid Øresundsbron

Status på bron

Svensk gränskontroll

Den svenska polisen genomför gränskontroll i anslutning till betalstationen på Øresundsbron.

Om du undrar vilka regler som gäller för ID-kontrollerna, kan du läsa mer på polisens hemsida här

Att tänka på

För att undvika onödig väntetid för dig och dina medtrafikanter kan du göra följande:

  • Ha alltid med dig giltig ID-handling när du kör mellan Sverige och Danmark

  • Svenska gränspolisen meddelar att giltig ID-handling är KÖRKORT (om du är nordisk medborgare) eller PASS. Om du har barn i bilen ska även deras PASS tas med. Men polisen kan också tillåta besök i Sverige för medföljande barn genom föräldrarnas ID, frågor och bakgrundskontroll.

  • Danska polisen meddelar att alla resande ska kunna visa reselegitimation.