Upphandling

Öresundsbro Konsortiet köper varje år in varor och tjänster för ca 270 MDKK/400 MSEK.

Förbindelsen kräver kontinuerligt underhåll, tekniken i betalstationen ska fungera, entreprenör för vägavspärrning måste finnas på plats, våra kontorslokaler behöver städas och trafikcentralen är beroende av att kamerorna som övervakar trafikflödet levererar bild och video dygnet runt. Detta är bara några delar i verksamheten som vi samarbetar med externa leverantörer för att få att fungera på bästa möjliga sätt. Och för att bli världens mest hållbara bro krävs ett kontinuerligt nära samarbete mellan Öresundsbron som beställare och våra leverantörer. Vill du också vara en del av vår verksamhet?

Öresundsbro Konsortiet annonserar inköp som offentliga upphandlingar. Via upphandlingssystemet OPIC Mercell kan intresserade leverantörer ta del av pågående upphandlingar och lämna anbud.

Se aktuella annonser för Øresundsbron   

Kontaktuppgifter
Gustaf Persson
Inköpskoordinator
gup@oresundsbron.com
+46 40 676 6416
+45 33 41 6416