Potential i befintlig Öresundsförbindelse

Publicerad 2024-02-01

Øresundsbron har låtit SWECO göra en studie kring kapacitet och redundans i befintlig förbindelse.

Rapporten konstaterar att fattade beslut på bägge sidor är riktiga och viktiga åtgärder för att möjliggöra att Øresundsbrons kapacitet kan nyttjas fullt ut. Den visar också att det är möjligt att ytterligare öka kapaciteten och även skapa viss redundans i befintligt stråk mellan Sverige och Danmark. Rapporten visar hur Øresundsbron framtidssäkras till år 2100.

Läs rapporten här (.pdf)