Øresundsindex

Öresundsregionens potential är enorm – en region med omkring 4 miljoner invånare. Øresundsindex ger fakta, siffror och ett återkommande mått på hur Öresundsregionen utvecklas inom allt från trafik och arbetsmarknad till näringsliv och vardagsintegration. Øresundsindex är fritt tillgängligt för alla och släpper nya analyser varje kvartal. Øresundsbro Konsortiet gör satsningen med syfte att hjälpa privatpersoner, företagare till politiker att fånga möjligheter, dra lärdomar och ta kloka beslut i och för vår region. Øresundsindex görs av det oberoende dansk-svenska Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbron.

Bild över Øresundsbron med logotype för Øresundsindex

Läs våra rapporter:

2024

Øresundsindex 2024 (maj 2024):

Läs analysen här (.pdf)

Øresundsindex/Trafik Q1/2024 (april 2024):

Läs analysen här (.pdf)

Øresundsindex/Trafik Q4/2023 (februari 2024):

Läs analysen här (.pdf)

2023

Øresundsindex/Trafik Q3/2023 (november 2023):

Läs analysen (.pdf)

Øresundsindex/Trafik Q2/2023 (augusti 2023):

Läs analysen

Øresundsindex/Trafik Q1/2023 (augusti 2023):

Läs analysen

Øresundsindex 2023 (april 2023):

Läs analysen

2022

Øresundsindex/Trafik Q4/2022 (februari 2023):

Läs analysen

Øresundsindex/Trafik Q3/2022 (november 2022):

Läs analysen

Øresundsindex/Trafik Q2/2022 (augusti 2022):

Läs analysen

Øresundsindex/Trafik Q1/2022 (juni 2022):

Läs analysen

Øresundsindex 2022 (maj 2022):

Läs analysen

2021

Øresundsindex/Trafik Q4/21 (januari 2022):

Läs analysen

Fakta om Øresundsindex

  • Varje kvartal kompletteras Øresundsindex med Øresundsindex/Trafik som bygger på resande- och trafikstatistik från infrastruktur- och transportaktörer som är verksamma över Öresund.

  • Øresundsbro Konsortiet är finansiär och initiativtagare till Øresundsindex, men har ingått ett partnerskap med DSB/Skånetrafiken, Forsea, Helsingborgs hamn och Forsea för att samla aktörerna statistik och få en samlad bild av trafikutvecklingen i Öresundsregionen.

  • Analys och datainsamling görs av det oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.  

  • Øresundsindex är fritt tillgängligt för alla som vill följa utvecklingen i regionen.

  • Øresundsindex/Trafik presenterar trafikutvecklingen för personresor, bilresor, godstransporter, tåg och pendling.