Organisation

Øresundsbrons organisation stödjer företagets syfte och har 6 enheter som ska säkerställa att uppdraget nås.

Ekonomi & Support innefattar stödfunktioner såsom Ekonomi, HR, Inköp,
och Intern service.

Digitalisering & IT är en stödfunktion som samlar digital kompetens och IT vilket skapar förutsättningar för verksamhetens digitalisering.

Ledningsstöd är en stödfunktion till ledningen och ansvarar för de interna kommunikationskanalerna.

Anläggning ansvarar för infrastrukturen - motorväg, järnväg, tunnel, betalstation och så vidare - och sköter Øresundsbrons miljö- och säkerhetsarbete.

Leverans ansvarar för kundens upplevelse före, under och efter resan över bron och enheten bemannar betalstationen, trafikcentralen och vårt kundcenter.

Försäljning & Marknad marknadsför Øresundsbron och arbetar med sälj- och servicekommunikation, varumärke och PR, inklusive kontakter med media.

Organisationskarta

Ägare

Øresundsbro Konsortiet är ett dansk-svenskt företag som ägs till lika delar av A/S Øresund och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. A/S Øresund ägs till 100 procent av Sund og Bælt Holding A/S som i sin tur ägs av den danska staten. SVEDAB AB ägs av den svenska staten. Ägarna svarar solidariskt för
Øresundsbro Konsortiets förpliktelser.

Ägarförhållandena och verksamhetsföremålet för Øresundsbro Konsortiet finns närmare beskrivna i det dansk-svenska regeringsavtalet från 1991 samt i det Konsortialavtal som har ingåtts mellan A/S Øresund och SVEDAB AB och som har godkänts av de båda staterna.

Karta över ägare

Kontaktuppgifter

Øresundsbro Konsortiet (DK)
HUB1
Kay Fiskers Plads 10
2300 København S
Tlf: +45 33 41 60 00
info@oresundsbron.com
CVR nr. 24246787

Øresundsbro Konsortiet (SE)
Box 4278, 203 14 Malmö
Tlf: +46 40 676 60 00
info@oresundsbron.com
Org. nr. 946001-3387

För kundtjänstinformation, besök Kontakta oss

Ledning

Linus Eriksson
VD
Telefon +46 (0) 40 676 6107
lin@oresundsbron.com

Bengt Hergart
Anläggningsdirektör
Telefon +46 (0) 40 676 6609
bht@oresundsbron.com

Sanne Kaasen
Chef för Digitalisering och IT
Telefon +46 (0) 40 676 7001
kaa@oresundsbron.com 

Göran Olofsson
Leveranschef
Telefon +46 (0) 40 676 6652
go@oresundsbron.com

Heléne Rosdahl
Ledningsstöd och ansvar för intern information
Telefon +46 (0) 40 676 6107
hro@oresundsbron.com

Bodil Rosengren
Ekonomidirektör
Telefon +46 (0) 40 676 6130
bro@oresundsbron.com

Berit Vestergaard
Försäljning- och marknadsdirektör
Telefon +46 (0) 40 676 6121
bve@oresundsbron.com

Styrelse

Bo Lundgren
Ordförande
Ledamot sedan 2016
Född: 1947

Jørn Tolstrup Rohde
Vice ordförande
Ledamot sedan 2017
Född: 1961

Lars Erik Fredriksson
Investment director, Finansdepartementet
Ledamot sedan 2019
Född: 1964

Ulrika Hallengren
Verkställande direktör i Wihlborgs Fastigheter AB
Ledamot sedan 2020
Född: 1970

Mikkel Hemmingsen
Verkställande direktör i Sund & Bælt Holding A/S
Ledamot sedan 2017
Född: 1970

Claus Jensen
Förbundsordförande för Dansk Metal
Ledamot sedan 2014
Född: 1964

Lars Ljungälv
Verkställande direktör i Bergendahl & Son AB
Ledamot sedan 2024
Född: 1969

Karen Hækkerup
Ledamot sedan 2024
Född: 1974