Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbron bygger broar mellan människor, möjligheter och upplevelser i hela Öresundsregionen. Øresundsbro Konsoriets uppdrag är att äga och driva Øresundsbron – en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Tillsammans utgör Øresundsbron en 16 kilometer fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Øresundsbron

Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbro Konsortiet är ett dansk-svenskt företag, som ägs till lika delar av A/S Øresund och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. A/S Øresund ägs till 100 procent av Sund & Bælt Holding A/S som i sin tur ägs av den danska staten. SVEDAB AB ägs av den svenska staten. Ägarna svarar solidariskt för Øresundsbro Konsortiets förpliktelser.  

Vårt uppdrag

Øresundsbro Konsortiet främjar en positiv utveckling av all trafik över Öresund genom att fokusera på både väg och järnväg. Brons intäkter genereras av ökade transporter och resor i en växande region – förhållanden som också skapar tillväxt för ägarna. 

Øresundsbro Konsortiets uppgift som ägare av Øresundsbron är dessutom att säkerställa en långsiktig, kommersiellt sund och effektiv verksamhet med fokus på drift och underhåll av den fysiska förbindelsen samt marknadsföring, kundservice och finansiering. Med intäkter från en affärsmässig verksamhet ska vi betala tillbaka lånen som bron byggdes för. 

Mission 

Vi bygger broar mellan människor, möjligheter och upplevelser i hela Öresundsregionen. 

Vision 

En sammanhållen och mångsidig region där alla människor rör sig enkelt, säkert, snabbt och klimatvänligt över Öresund. 

Affärsidé 

Genom att driva och utveckla en fast och säker förbindelse för väg och tågtrafik över Öresund skapar vi socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt värde för våra kunder, ägare och vår omvärld.