När behöver jag en bizz?

En bizz är en fysisk dosa som du placerar i vindrutan på din bil. När du kör igenom betalstationen känner systemet av bizzen och öppnar bommen så att du kan köra igenom.

Betalstationen hittar ditt avtal genom att läsa av din bizz och kan på så sätt räkna ut rätt pris och hur du ska debiteras.

Idag behöver du inte längre alltid en bizz i bilen eftersom den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att hämta samma information från ditt registreringsnummer. Både Øresundsbron och Storebæltsbroen mellan Själland och Fyn är utrustad med teknologi för avläsning av registreringsnummer.

Din resa blir precis lika smidig när du väljer att köra på registreringsnumret. Den enda skillnaden är att betalstationen läser av din registreringsskylt istället för bizzen.

Om du endast kör över Øresundsbron och Storebæltsbroen behöver du ingen bizz.

Ibland behöver du fortfarande en bizz 

  • Automatisk avläsning av registreringsnummer fungerar inte i Norge 

  • Du behöver en bizz när du tar färjan mellan Helsingborg och Helsingör 

  • Du behöver en bizz när du tar färjan mellan Rödby-Puttgarten eller Gedser-Rostock.  

Om du vill kunna passera utan att betala på plats behöver du en bizz för dessa förbindelser.   

  • Du har ett pendlaravtal med registreringsnummeravläsning hos Øresundsbron men önskar betala dina resor under helger och fritid med ett annat avtal. Du kan då beställa en bizz till det andra avtalet och använda den för dina fritidsresor. När du har din bizz i bilen avläses den före ditt registreringsnummer. 

  • Du har en bizz via ditt företag samt ditt registreringsnummer kopplat till ett privat avtal. Kom ihåg att din bizz blir avläst före ditt registreringsnummer. 


Så ändrar du dina uppgifter