När kan jag köra över Øresundsbron efter jag har lagt till mitt registreringsnummer?

När du har lagt till din bils registreringsnummer på ditt avtal tar det upp till 20 minuter innan din registreringsnummeravläsning fungerar på Øresundsbron.


Registreringsnummer och bizz