Beställ, spärra eller byt ut bizz

Du vet väl att det går att köra och betala med endast ditt registreringsnummer? 

Du vet väl att det går att köra och betala med endast ditt registreringsnummer? 

Med ett helt digitalt betalmedel är du dessutom med ochbegränsar klimatavtrycket. 
 
När du kör med avläsning av dittregistreringsnummer slipper du besväret med att komma ihåg din bizz och sätta den innanför vindrutan. En bizz har ett batteri med begränsad livslängd och när batteriet tar slut behöver den slängas.  
Genom att köra med registreringsnummer,behöver bizzen aldrig produceras, skeppas och en dag slängas i återvinningen. Du är med och begränsar klimatavtrycket genom att köra med ett helt digitalt betalmedel.

Registreringsnummeravläsning är säker! 

Förutom att göra något bra för miljön är avläsning med registreringsnummer också mycket säker.  
4 av 5 väljer idag att köra med registreringsnummer och mer än 99% av dessa läses säkert i betalstationerna utan problem.  
 
Både Øresundsbron och Storebæltsbroen mellan Sjælland och Fyn kan läsa av registreringsnummer. 


Om du behöver köra genom andra betalstationer än Øresundsbron och Storebæltsbroen, kan bizz beställas din betalningsförmedlares hemsida.  

Har du redan en bizz kan denna även bytas ut eller spärras. Beställning, spärrning eller byte av bizz görs på din betalningsförmedlares hemsida.

Kom ihåg!  

Ska du köra med bizz på ett ØresundGo- eller ØresundPendlare-avtal? För att få din rabatt över Øresundsbron behöver du ange ange rätt registreringsnummer till bizzen. Detta gör du på Mitt konto. 

Om du har bytt bil så behöver du ändra ditt registreringsnummer till din bizz. 

Exempel på betalningsförmedlare är ØresundPAY eller Brobizz A/S


Registreringsnummer och bizz