Varför finns det dubbelstreckade linjer i tunneln?

För att kunna dubbelrikta trafiken i de enskilda tunnelrören har dubbelstreckade linjer uppförts. Dubbelriktningen sker vanligtvis vid underhållsarbete. 

De dubbelstreckade linjerna i tunneln har uppförts för att kunna dubbelrikta trafiken i de enskilda tunnelrören. 

Under normal trafik, när båda körbanorna går i samma riktning, fungerar linjerna som vanliga streckade linjer. 

Vid dubbelriktad trafik, och därmed mötande trafik i tunnelrören, fungerar linjerna som dubbla linjer där omkörningar inte är tillåtna. 

Dubbelriktning av trafiken inträffar oftast i samband med underhållsarbete i tunneln. 
Köra på bron