Påverkas Øresundsbron av vädret?

Det händer sällan, men särskilt hårt väder kan påverka trafiken på Øresundsbron. Oftast rör det sig om mycket stark vind som framför allt förekommer under vintermånaderna. 

Øresundsbron är byggd för att kunna hantera regionens väderförhållanden men under vissa perioder – framför allt under vintermånaderna – kan starka vindar påverka trafiken på förbindelsen. 

Stark vind 

Vädret i och kring Øresundsbron övervakas dygnet runt, både via väderlekstjänster och mätare på förbindelsen. 

Øresundsbrons Trafikcenter har infört fasta rutiner för hantering av till exempel stark vind, och ser kontinuerligt till att anpassa trafiken på bron efter förhållandena. 

Själva rutinerna beror på flera faktorer, bland annat vindriktning, och vid vanlig frisk vind kan det bli nödvändigt att sänka hastigheten på motorvägen samt varna vindkänsliga fordon från att köra över Øresundsbron. 

Handlar det om starka vindar eller storm kan det bli nödvändigt att stänga förbindelsen tills vinden avtar. 

Vindkänsliga fordon 

Varning av vindkänsliga fordon vill säga att fordon som antingen på grund av låg vikt eller hög profil bör vara särskilt försiktiga. Øresundsbron förbjuder inte denna typ av fordon, eftersom det är upp till föraren själv att bedöma om det handlar om ett vindkänsligt fordon. 


Köra på bron