Finns det mobiltäckning på Øresundsbron?

Ja, det finns mobiltäckning på hela förbindelsen. 

Ofta är det som uppfattas som dålig mobiltäckning i själva verket det motsatta. På grund av det relativt flacka området kring förbindelsen kan mobiltelefoner ta emot signaler från många olika master. 

Vissa upplever att de har dålig mobiltäckning på Øresundsbron. I själva verket är problemet det motsatta eftersom områdets relativt obehindrade sikt innebär att många master runt södra Öresund räcker ut till förbindelsen och konkurrerar med varandra och masterna på själva förbindelsen om att få kontakt med mobiltelefonerna på bron. 

Øresundsbro Konsortiet arbetar kontinuerligt för att minimera detta problem och har bland annat monterat ett antal mindre master i närheten av vägen för att öka kvaliteten på signalen på förbindelsen.


Köra på bron