Parkeringsregler i Danmark

Inden du rejser - Parkering

Allmänna regler för parkering i Danmark

  • Du får inte stanna eller parkera din bil på ett sätt som kan orsaka fara eller olägenhet för annan trafik.

  • När du parkerar eller stannar din bil får du endast göra det på höger sida av vägen i färdriktningen. På mindre trafikerade vägar samt på vägar med enkelriktad trafik kan du dock stanna eller parkera på vänster sida.

  • Det är inte tillåtet att parkera framför en uppfart till en fastighet. Denna överträdelse leder till en avgift på 1 020 DKK. Det är inte heller tillåtet att parkera på ett sätt som gör det svårt att köra till eller från den aktuella fastigheten.

  • Det är inte tillåtet att parkera på körbanan på huvudgator utanför tätbebyggt område.

  • Du får inte parkera inom ett avstånd av 10 meter från en korsning.

Tänk på att detta endast är generella parkeringsregler och att särskilda regler kan gälla på olika platser.

Du kan läsa mer om parkeringsreglerna i Danmark hos FDM.

Hos Q-Park, Apcoa och EasyPark hittar du många parkeringsplatser runt om i Danmark. Håll alltid ett öga på skyltarna där du befinner dig.