Mobiltäckning på bron

Här kan du läsa om mobiltäckningen på Øresundsbron och vad de senaste mätningarna visar. Vi jobbar löpande tillsammans med operatörerna för att förbättra täckningen på förbindelsen.

En person kopplar in sin mobiltelefon till laddning i bilen.

Mobiltäckningen på Øresundsbron kommer från basstationerna längs kusten samt ett kompletterande förstärkningssystem på själva förbindelsen. Vi mäter löpande täckningen från de olika mobiloperatörerna. Den senaste mätningen från april 2024 visar att Tre (3) har bäst täckning på bron.

Vilka mobiloperatörer är bäst?

Den senaste mätningen genomfördes i april 2024 (endast med bil) och utifrån den rekommenderas följande operatörer:

Sverige

Tjänst

Röstsamtal

Onlinemöte

Streaming

3 SE (Tre)

Ingen operatör kan garantera ett bra videomöte

Telenor SE
Tele2
3 SE (Tre)
Telia SE

Danmark

Tjänst

Röstsamtal

Onlinemöte

Streaming

3 DK (Tre)

Ingen operatör kan garantera ett bra videomöte

3 DK (Tre)
TDC
Telenor DK
Telia DK (Norlys)

Nästa mätning via tåg förväntas genomföras under tredje kvartalet 2024.

Mätning av mobiltäckning på bron

Øresundsbron utför sedan 2004 operatörsoberoende mätningar av täckning och tjänster på både danska och svenska mobiloperatörers nät. Mätningarna utförs via oberoende konsultbolag och målet är att presentera den eller de operatörer som har bäst täckning i tre olika tjänsteområden:

 • Röstsamtal

 • Onlinemöten på Microsoft Teams

 • Streaming (YouTube)

Stor vikt läggs vid att röstsamtal inte bryts vid överfarten samt att kunden kan passera landsgränsen utan förlorad uppkoppling. Mätningarna görs primärt med bil men det förekommer även mätning ombord på tåg. Tågen har dock sämre genomsläpp av radiosignaler på grund av vagnkonstruktion och solskyddsfönster och är därför oftast försedda med egna förstärkningssystem.

Vilka mobiloperatörer har Øresundsbron avtal med i Sverige och Danmark?

Øresundsbron har idag avtal med följande danska och svenska mobiloperatörer:

Svenska operatörer anslutna till det förstärkta mobilnätet:

 • Tele2

 • Telenor SE

 • Tre SE

 • Telia SE

Danska operatörer anslutna till det förstärkta mobilnätet:

 • TDC

 • Telenor DK

 • Tre DK

 • Telia DK (Norlys A/S)

Utöver dessa operatörer kan det finnas s.k. service providers och andra telefonileverantörer som använder ovan nämnda nät för sina tjänster. Frågor om dessa hänvisas till respektive leverantör.

Hur fungerar tekniken?

På Øresundsbron finns ett antennsystem som är avsett att förstärka och komplettera basstationerna på respektive kuststräcka. Systemet sträcker sig över hela förbindelsen, från Kastrup halvö via tunneln, Pepparholm och hela vägen till betalstationen på Lernacken. Systemet kallas Dominant Cell Öresund och ska finnas tillgängligt på både motorväg och järnväg.

I dagsläget skickas mobilkommunikation för 2G (GSM), 3G (UMTS) och 4G (LTE). Stödet för 3G är dock begränsat på grund av en pågående förflyttning av trafik från 3G till 4G och 2G befinner sig under långsiktig avveckling, vilket innebär att äldre telefoner utan 4G kan uppleva generella täckningsproblem på bron och andra platser.