Nya miljözoner i Danmark från 1 okt 2023

Danmarks fem största städer inför krav på dieseldrivna personbilar i miljözonerna. De nya kraven gäller för såväl inhemska som utländska fordon.

Øresundsbron och anslutande Öresundsmotorvägen (E20) omfattas inte av reglerna. Øresundsbro Konsortiet vill med denna artikel informera våra kunder om de nya reglerna, men är inte inblandade i Danmarks regler för miljözoner. Vid frågor om miljözonerna och eventuella böter hänvisar vi därför till miljoezoner.dk

Dansk miljözonsskylt som markerar infart i miljözoner. Skylten har vit bakgrund, svart text och ytterkant samt en röd cirkel för att markera zonen.

Miljözoner finns sedan flera år tillbaka i flera europeiska länder, däribland i Danmark. Syftet är att minska luftföroreningar, framför allt i känsliga områden som storstädernas stadskärnor. Från den 1 oktober 2023 skärps reglerna för miljözoner i Danmarks fem största städer ytterligare och omfattar alltså Köpenhamn/Frederiksberg, Odense, Århus och Ålborg. 

Böter i danska miljözoner

Miljözoner är inget nytt för danskarna, sedan 1 juli 2020 har varutransporter, lastbilar och bussar omfattats av regelverket. Drygt tre år senare ser nu kommunerna över regelverket igen för att nu även omfatta personbilar. 

Den utökade skärpningen av reglerna i miljözonerna innebär att samtliga dieseldrivna personbilar ska ha ett partikelfilter eller vara minimum Euroklass 5 för att få användas inom de aktuella områdena. Om du är osäker på huruvida ditt fordon uppfyller kraven eller ej, kan du besöka miljozoner.dk och kontrollera status för din bil.  

Den som bryter mot miljözonernas regler blir bötfälld; i dagsläget ligger boten på upp till 1 500 danska kronor för personbilar och 12 500 kronor för tunga fordon. 

I vissa fall kan undantag från regelverket göras, för aktuella uppdateringar, se miljoezoner.dk. 
https://miljoezoner.dk/om-mz/hvor-ligger-zonerne/ 

Karta över miljözoner i Danmark  

Syftet med miljözoner är att förbättra luftkvaliteten i tätorter för att minska risken för att de som bor i områdena drabbas av sjukdomar. I Danmark är det förutom Köpenhamn/Frederiksberg, Århus, Ålborg och Odense som omfattas av miljözonerna. Här kan du se detaljerade kartor över de danska miljözonerna

När du kör in i en miljözon i Danmark möts du av en skylt med vit bakgrund, svart ram och en röd cirkel som markerar zonen. Ordet Miljøzone är också tydligt markerad med svarta bokstäver i skyltens nederkant. 

Miljözonerna har automatisk kontroll av registreringsskyltar 

Tidigare fick godkända fordon bära ett så kallat miljözonsmärke, eller miljödekal, men numera kontrolleras fordonen genom automatisk avläsning av registreringsskyltarna. Även du som kör ett utländskt fordon omfattas av avläsningen då danska myndigheter har tillgång till en rad olika utländska fordonsregister, däribland det svenska. Om ditt fordon är registrerat tidigare än 1 oktober 2009 behöver det dock registreras innan du kör in i miljözonen. När du registrerar ditt fordon behöver du även tänka på att skicka med dokumentation som styrker att du har gjort en eftermontering av partikelfilter. 

Dansk miljözonsskylt som markerar infart i miljözoner. Skylten har vit bakgrund, svart text och ytterkant samt en röd cirkel för att markera zonen.

Detta gäller för olika fordonstyper från 1 oktober 2023 

  • Personbilar: Dieseldrivna personbilar ska ha partikelfilter.  

  • Varutransporter: Äldre dieseldrivna varutransporter ska ha partikelfilter. Detta gäller även varutransporter som används privat samt företagstransporter.  

  • Lastbilar och bussar: Äldre dieseldrivna lastbilar och bussar ska ha partikelfilter.  

Senast uppdaterad: 2023-09-07