iTICKET

Din elektroniska biljett som kan användas för att resa över Øresundsbron till avtalspris. Teckna ØresundsbronBUSINESS-avtal och få tillgång till iTICKET.

iTICKET

En elektronisk biljett som kan användas för att resa över Øresundsbron till avtalspris. Din iTICKET är giltig ett år från utfärdandedatum. Ska du köra en tur/retur resa behöver du två iTICKETs.

Enkelt

Förenklar administrationen. Alla upplysningar som lagts in vid bokningen av iTICKET finns med på din faktura/specifikation.

SMS

iTICKETs går att skicka på sms eller skrivas ut. I betalstationen scannas streckkoden/QR-koden mot avläsaren på betalbåset i de blå kortbanorna. Detta gäller för personbil och varubil. Lastbilar och bussar med iTICKET kör i gul/blå (bemannad) bana.

Som ØresundsbronBUSINESS-kund har du tillgång till iTICKET.

Köp iTICKET

Få lägsta pris med ØresundBUSINESS

Spara pengar på alla dina resor över Øresund med ett ØresundBUSINESS-avtal. Spara 30 % med en 12-timmars t/r-biljett med bussar över 10 meter. Bussar över 10 meter är befriade från årsavgift på ØresundBUSINESS-avtalet de år det körs med tung trafik på avtalet.

Köp

Läs mer