Dyrehaven

Dyrehaven, eller Jægersborg Dyrehave som är det officiella namnet, är en naturpark strax norr om Köpenhamn och ett omåttligt populärt besöksmål för rekreation och naturupplevelser. Parken är cirka 1 100 hektar stor och är hem åt både rådjur, kronhjort och sikahjort.

Strax norr om Köpenhamn, en halvtimme från brofästet, ligger Jægersborg Dyrehave. Den 1 100 hektar stora naturparken är ett av Själlands allra mest populära rekreationsområden och varje år besöker nästan åtta miljoner människor det natursköna området med böljande fält och lummig urskog. Parken är dessutom hem åt ett bestånd av 2 000 hjortar som strövar fritt.

Historia

Dyrehaven blev anlagd år 1669 när dåvarande kungen Frederik III beslutade att förvandla en del av urskogen Boveskov (gammal danska för Bokskog) till kunglig jaktmark åt hans son prins Christian. Man började sätta upp stängsel och drev in flockar av vilt för att skapa ett eget bestånd av hjortar och rådjur, men kungen dog 1670 och hans plan fullfördes aldrig. Den nytillträdda kung Christian V ville sätta sin egen prägel på projektet och utökade arealen avsevärt och beordrade flyttning av kringliggande gårdar in på området. Efterkommande regenter lät sedan bygga bl.a. jaktslott och i mer moderna tider har det även tillkommit teater, café och golfklubb.

Sevärdheter

Djuren

Parkens onekligen största sevärdheter är det stora viltbeståndet som strövar fritt bland gångstigar och fält. Ofta kommer man väldigt nära djuren när man vandrar runt på det stora området och det är en fascinerande upplevelse, men tänk på att visa respekt och hänsyn, inte ge dem mat eller försöka röra vid dem.


Eremitageslottet

Det kungliga lustslottet är ritat av Lauritz de Thurah och uppfördes år 1736 som jakt- och festlokal åt kung Christian VI. Här samlade regenten sitt jaktlag till måltider samt överdådiga jaktmiddagar och slottet var aldrig tänkt som residens. Istället försågs det med ett rejält festkök och stora salar samt en s.k. taffelmaskin som användes för att hissa det dukade bordet upp från köket i källaren till matsalen. På så sätt kunde man hålla taffel utan tjänare, eller "en ermitage" som betyder i ensamhet på franska - därav slottets namn. 

Idag har slottet övergått i statens ägo men kungafamiljen använder det till jakt samt under den årliga Hubertusjakten i november


Parkens äldsta träd

Dyrehavens äldsta träd står i närheten av ingången från Klampenborg och uppskattas vara omkring 850 år gammalt, vilket innebär att det fanns redan på den tiden då biskop Absalon lade de första grunderna till staden Köpenhamn. Det har med tiden blivit ihåligt och har under århundradenas lopp använts som såväl serveringskiosk för brännvin till bönekammare.Kontakt