Vinterdæk i Sverige og Danmark

Status på broen

Vinterdäck i snö.

I Sverige er det lovpligtigt at bruge vinterdæk mellem 1. december og 31. marts ved vintervejr.

Vinterdæk i Sverige: Regler og krav 

I Sverige er det lovpligtigt at bruge vinterdæk mellem 1. december og 31. marts ved vintervejr, der inkluderer sne, is eller frost på vejbanen eller i vejkanten. Vinterdæk kan være pigdæk eller almindelige friktionsdæk. For personbiler og lette køretøjer op til 3,5 ton kræves en mønsterdybde på mindst 3 millimeter i vinterdækkene. Lastbiler, busser og personbiler over 3,5 ton skal have en mønsterdybde på mindst 5 millimeter i vinterdækkene. 

Obs! Det er ikke tilladt at bruge både pigdæk og friktionsdæk på det samme køretøj. 

Forbud mod pigdæk 

Mellem den 16. april og 30. september er det forbudt at bruge pigdæk, medmindre der er eller forventes at komme vintervejr. 

Regler om vinterdæk i Sverige for udenlandske køretøjer 

Reglerne om vinterdæk gælder også for udenlandske køretøjer, der rejser til og fra Sverige. 

Undtagelser fra reglerne om vinterdæk 

Forbud mod pigdæk kan forekomme på visse steder, hvor kun friktionsdæk er tilladt. Der er undtagelser fra kravet om vinterdæk i visse situationer, såsom kørsel til syn og for køretøjer, der er ældre end tredive år. 

Yderligere information om vinterdæk i Sverige 

For at køre sikkert og undgå bøder er det vigtigt at holde sig informeret om reglerne. Yderligere information findes på Transportstyrelsens hjemmeside

Vinterdæk i Danmark: Regler og krav 

I Danmark er der ingen lov om brug af vinterdæk; dog er pigdæk kun tilladt i perioden fra 1. november til 15. april. Dæk på person- og varebiler skal altid have en mønsterdybde på mindst 1,6 millimeter overalt.