Privatlivspolitik for Øresundsbro Konsortiet

Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Øresundsbro Konsortiet ("vi", eller "os") indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside, rejser over Øresundsbron, indgår en aftale med os eller på anden måde har vist interesse for vore forskellige tjenesteydelser.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Øresundsbro Konsortiet
Box 4278
203 14 Malmö, Sweden 
Telefon: + 46(0)40 676 60 00
E-mail: kontakt@oresundsbron.com
Organisationsnummer: 946001-3387

 

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

a) Levering af tjenesteydelser:

Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede tjenesteydelser fra Øresundsbro Konsortiet og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig og oplyse om tjenesteydelserne.

b) Markedsføring:

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt give dig en relevant, redelig og inspirerende oplevelse i forbindelse med vores kommunikation med dig.

c) Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme:

Personoplysninger indsamles ved din brug af vore digitale platforme. Disse oplysninger anvender vi til at optimere brugeroplevelsen ved at tilpasse indholdet samt udvikle og forbedre vore digitale platforme. Dette beskrives nærmere i vores cookiepolitik. Herudover anvendes personoplysninger til at opretholde IT-sikkerheden.

d) Statistik og analyser:

Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker og analyser om blandt andet brugen af vore tjenesteydelser, brugen af vore digitale platforme, kundetilfredshed og trafikdata, således at vi kan udvikle og forbedre vore tjenester.

e) Overvågning:

Vi overvåger Øresundsbron og vores andre anlæg for at undgå og forhindre ulykker, kontrollere trafikken, understøtte redningsaktioner, dokumentere ulykkestilfælde samt gennemføre trafikstyring og få overblik over kødannelse ved betalingsanlægget samt sikre kvaliteten i de automatiserede betalingsformer (f.eks. bizz og nummerplade).

f)  Inddragelse af krav og samarbejde med myndigheder og private virksomheder:

Billeder og videomateriale fra overvågningskameraer kan blive brugt som dokumentation i forbindelse med inddragelse af vores krav, herunder krav på betaling for overfart/passage og til håndtering af forsikringssager m.v.

Billeder og videomateriale kan blive udleveret til politi og myndigheder såfremt der er en lovlig grund, jf. pkt. 6b.

 

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

a) Levering af vore tjenesteydelser:

Personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, personnummer, personbevis, registreringsbevis, nummerplade, overfartsoplysninger, bankoplysninger, kundenummer, kundenummer hos andre udstedere, aftalenummer, kreditkortnummer (maskeret), bizz-nummer, fakturanummer, foto/billede/video, iTicketnummer, underskrift, sagsnummer, køretøjsoplysninger, kvitteringsnummer. I Sverige kan personnummeret indgå i organisationsnummeret og moms-nummeret af en enkeltmandsvirksomhed.

b) Markedsføring:

Personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, nummerplade, overfartsoplysninger, kundenummer, aftalenummer, bizz-nummer, iTicketnummer, interesseområder.

c) Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme:

Personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, nummerplade, overfartsoplysninger, kundenummer, aftalenummer, interesseområder, IP-adresse.

d) Statistik og tjenesteudvikling:

Personoplysninger: kundenummer, aftalenummer, e-mailadresse, adresse, nummerplade, overfartsoplysninger, bizz-nummer, iTicketnummer, sagsnummer.

e) Overvågning:

Personoplysninger: foto/billede/video, overfartsoplysninger, nummerplade.

f)  Inddragelse af krav og samarbejde med myndigheder og private virksomheder:

Personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, nummerplade, overfartsoplysninger, fakturanummer, foto/billede/video.

 

4. KILDER

Når vi indsamler personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være:

a) Onlinekilder som f.eks. sociale medier eller leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger.

b) Myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer, inkassofirmaer og partnere såsom EasyGo og BroBizz A/S.

De indsamlede personoplysninger om dig kan evt. stamme fra andre dele inden for EU/EØS.

c) På sociale medier er det både Øresundsbro Konsortiet og udbydere af mediet, der er fælles dataansvarlige. Aktiviteter på Øresundsbro Konsortiets platforme på mediet, eksempelvis "likes" og delinger deles med udbyderen af tjenesten.

 

5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag: 

a) Levering af tjenesteydelser:

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten.

b) Markedsføring:

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at tilpasse vores markedsføringskommunikation til dig er baseret på dit samtykke og den legitime interesse er målretning og udsendelse af markedsføringskommunikation. 

c) Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme:

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at optimere din oplevelse på vores digitale platforme er baseret på dit samtykke. Se nærmere vedrørende vores cookiepolitik. 

d) Statistik og tjenesteudvikling:

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at udarbejde statistikker, foretage undersøgelser og analyser med henblik på at sikre funktionaliteten og kvaliteten af vore tjenesteydelser.

e) Overvågning:

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at forhindre ulykker, understøtte redningsaktioner, sikre den korrekte funktion af vore automatiserede betalingsformer og sikre identifikation i forbindelse med gældsinddrivelse.

 f)  Inddragelse af krav og samarbejde med myndigheder og private virksomheder:

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at sikre korrekt inddrivelse af betaling for overfart/passage, sikre den korrekte funktion af vore automatiserede betalingsformer og sikre identifikation i forbindelse med gældsinddrivelse og samarbejde med politi og myndigheder er desuden baseret på legitim interesse.

 

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Bizz-udstedere, operatører, som vi samarbejder med, og leverandører, som understøtter vores forretning (f.eks. tjenesteudbydere, teknisk support og finansielle institutter).

b) Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

c) inkasso selskaber i forbindelse med inddrivelse af krav, og forsikringsselskaber i forbindelse med håndtering af forsikringssager.

 

7. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Øresundsbro Konsortiet overfører personoplysninger til lande uden for EU/EØS gennem samarbejde med globale tjenesteudbydere og partnere, som efter vores samtykke kan få adgang til vore systemer. Hvis der gennem adgangen til vore systemer overføres personoplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi sørge for, at en sådan overførsel sker på en sikker måde og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Øresundsbro Konsortiet kan f.eks. anvende standardklausuler om databeskyttelse (de såkaldte "standardaftaleklausuler"), som blev vedtaget af EU-Kommissionen, Privacy Shield-ordningen (hvis modtageren har tiltrådt Privacy Shield-ordningen) eller en anden certificeringsmekanisme.
 

8. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:
i.    Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter, at du har opsagt din relation til Øresundsbro Konsortiet.
ii.   Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.
iii.  Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler. 
iv.  Foto/billede/video: i op til 90 dage i henhold til Øresundsbro Konsortiets tilladelse til kameraovervågning.

 

9. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:
•    anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
•    anmode om adgang til dine personoplysninger,
•    gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og
•    tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
•    gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
•    forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
•    modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at logge ind på Min konto eller ved at kontakte kundeservicecentret på Lernacken (Malmø).

 

10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte kundeservicecentret på Lernacken eller kontakte os via e-mail på adressen, der er anført øverst i denne privatlivspolitik
Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vore ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den svenske datatilsynsmyndighed Integritetsskyddsmyndigheten eller til Datatilsynet i Danmark. 

Senest opdateret: Maj 2021