Sikkerhedsinstruks

Trafiksikkerhedsforskriften (TF) angiver de trafiksikkerhedsmæssige regler for jernbanetrafikken på den jernbanestrækning, der forvaltes af Øresundsbro Konsortiet, dvs. fra Københavns Lufthavn Kastrup (ejerskabsgrænsen) til Lernacken (den vestlige driftsgrænse). TF gælder for alle, der arbejder ved jernbanen eller om bord på de tog, der trafikerer jernbanen.