Netredegørelse

I henhold til EU-direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om etablering af et fælleseuropæiske jernbanenet samt jernbaneloven (2004:519) publicerer Øresundsbro Konsortiet en redegørelse for det jernbanenet, Konsortiet forvalter.

Netredegørelsen skal give alle, der ønsker at ansøge om infrastrukturkapacitet eller gennemføre jernbanetrafik på Konsortiets jernbanenet, de nødvendige oplysninger om forudsætningerne herfor. Netredegørelsen indeholder blandt andet følgende oplysninger:

  • Krav til ansøgere og principper for retten til at drive trafik, eksempelvis licens, sikkerhedsbevis og trafikeringsaftale

  • Infrastrukturens egenskaber, f.eks. trafikfordeling, sporvidde, belastningsprofil, akselbelastning, hældning, elektrificering, hastighed, kommunikationssystem m.m.

  • Regler for ansøgning om infrastrukturkapacitet samt principper og kriterier for tildeling af kapacitet

  • Afgiftssystem, inklusiv afgifter for visse specifikt angivne tjenester.

Da jernbanen ikke udgør en samlet teknisk og kommerciel helhed, men er en integreret del af de danske og svenske nationale jernbanesystemer, blev der i april 2000 indgået en aftale mellem Konsortiet og Banedanmark samt mellem Konsortiet og Trafikverket vedrørende koordinering og delegering af opgaver. For at få det samlede billede bør Øresundsbro Konsortiets netredegørelse derfor læses sammen med Banedanmarks og Trafikverkets netredegørelser.

Netredegørelse 2025 (2024-12-15-2025-12-13)
Netredegørelse 2025 (.pdf)
Meddelelse om ændring 1, Netredegørelse 2025 (.pdf)

Netredegørelse 2024 (2023-12-10 - 2024-12-14)
Netredegørelse 2024
Meddelelse om ændring 1, Netredegørelse 2024 (.pdf)
Meddelelse om ændring 2, Netredegørelse 2024 (.pdf)

Netredegørelse 2023 (2022-12-11 - 2023-12-09)
Netredegørelse 2023

Netredegørelse 2022 (2021-12-12 - 2022-12-10)
Netredegørelse 2022
Ændringsmeddelelse - Netredegørelse 2022

Netredegørelse 2021 (2020-12-13 - 2021-12-11)
Netredegørelse 2021
Ændringsmeddelelse - Netredegørelse 2021

Netredegørelse 2020 (2019-12-08 - 2020-12-12)
Netredegørelse 2020

Netredegørelse 2019 (2018-12-09 - 2019-12-07)
Netredegørelse 2019

Netredegørelse 2018 (2017-12-10 - 2018-12-08)
Netredegørelse 2018

Netredegørelse 2017 (2016-12-11 - 2017-12-10)
Netredegørelse 2017
Høringsgrundlag - Ændringsmeddelelse 1 - Netredegørelse 2017

Netredegørelse 2016 (2015-12-13 - 2016-12-10)
Netredegørelse 2016

Netredegørelse 2015 (2014-12-14 - 2015-12-13)
Netredegørelse 2015

Netredegørelse 2014 - Køreplan 2014 (2013-12-15 - 2014-12-13)
Netredegørelse 2014

Netredegørelse 2013 - Køreplan 2013 (2012-12-09 - 2013-12-14)
Netredegørelse 2013

Netredegørelse 2012 - Køreplan 2012 (2011-12-11 - 2012-12-08)
Netredegørelse 2012
ØSB ansøgning om kapacitet til drift og vedligeholdelsesarbejder
Høringsgrundlag - Ændringsmeddelelse 1 - Netredegørelse 2012

Netredegørelse 2011 - Køreplan 2011 (2010-12-13 - 2011-12-11)
Netredegørelse 2011
ØSB ansøgning om kapacitet til drift og vedligeholdelsesarbejder