Jernbanevirksomhed

Her er materiale til dig, der planlægger, organiserer eller gennemfører trafik på Øresundsbrons jernbane. Eksempelvis kan du finde skabeloner til trafikeringsaftaler og netredegørelser.

Øresundsbro Konsortiet står for driften, vedligeholdelsen og forvaltningen af Øresundsforbindelsen og er dermed en selvstændig, ordregivende enhed. Jernbanen er tæt integreret i henholdsvis den danske og den svenske jernbaneinfrastruktur, og Øresundsbro Konsortiet har derfor indgået operative forvaltningsaftaler med Banedanmark og Trafikverket, der står for trafikstyring, kapacitetstildeling, indgåelse af trafikeringsaftaler samt udførelse af jernbaneforvaltning på henholdsvis den danske og den svenske systemdel, på vegne af Øresundsbro Konsortiet. Vi henviser til henholdsvis Trafikverkets og Banedanmarks hjemmesider for yderligere oplysninger.