Jernbane

Øresundsbro Konsortiet er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og forvaltning af forbindelsen over Øresund. Jernbanen er tæt integreret i den danske og svenske jernbaneinfrastruktur.

Øresundsbro Konsortiet har indgået kontrakter med Banedanmark og Trafikverket, som sørger for trafikstyring, kapacitetstildeling, indgåelse af trafikeringsaftaler og udførelse af jernbaneforvaltning på den danske og svenske systemdel på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Her finder du information og relevant dokumentation, som er aktuelt for dig, som:

  • arbejder med jernbanens person- eller godstransport

  • leverer bane-, eldrift, trafikstyring mv.

  • bygger og vedligeholder jernbanen over Øresund

  • planlægger, udfører og / eller følger op på jernbanedriften

Her finder du eksempelvis; Netredegørelse, procedurer / instruktioner, Trafiksikkerhedsforskrift (TF), Regler for arbejde i spor (RAS), Eldriftsprocedure, ansøgninger om dispensationer mv.

Kontakt jernbanedriften

Jernbanen er tæt integreret i den danske og svenske jernbaneinfrastruktur, og Øresundsbro Konsortiet har indgået kontrakter med Banedanmark og Trafikverket, som sørger for trafikstyring, kapacitetstildeling, indgåelse af trafikeringsaftaler og udførelse af jernbaneforvaltning på den danske og svenske systemdel på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Hvis du har uddybende spørgsmål til oplysningerne på disse sider, er du velkommen til at kontakte os på railway@oresundsbron.com eller på telefon. Banedanmark og Trafikverket kan også hjælpe med at besvare eventuelle spørgsmål.

Rolf Sundqvist
Teknik Chef
rsu@oresundsbron.com
Tlf. +45 33 41 61 59

Anne Bauvois, Sikkerhedsleder jernbane, Øresundsbron.

Anne Bauvois
Sikkerhedsleder
bau@oresundsbron.com
Tlf. +45 32 48 70 02

Mikael Lundgren, Vedligeholdsleder, Jernbane Øresundsbron.

Mikael Lundgren
Vedligeholdsleder
mlu@oresundsbron.com
Tlf. +45 33 41 64 08

Andreas Jälmarstål, Teknikansvarlig Jernbane på Øresundsbron.

Andreas Jälmarstål
Teknikansvarlig Jernbane
ajl@oresundsbron.com
Tlf. +45 33 41 61 34

Nyttige Links

Vi har samlet en række nyttige links til jernbanemyndigheder, infrastruktur-forvaltere, trafikselskaber samt jernbanevirksomheder inden for gods og persontransport.