Privatlivspolitik for interessenter og medier

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Øresundsbro Konsortiet (»vi« eller »os«) indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig sikker, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du som medierepræsentant eller interessent deltager i vores arrangementer eller på anden måde, har vist interesse for at kontakte os.  

Dataansvarlig for behandlingen   
Øresundsbro Konsortiet med base i Malmø. Telefon: + 46 (0)40 676 60 00. E-mail: kontakt@oresundsbron.com.  

Øresundsbro Konsortiet håndterer, med samtykke som retsgrundlag, identificerende personoplysninger (navn) og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer) om interessenter, der ønsker at deltage i mediebegivenheder, da der er behov for at kende antallet af personer, der har til hensigt at deltage i begivenheden. Vi skal f.eks. kunne tilpasse transport, lokaler og sikkerhedsudstyr samt kommunikere praktiske detaljer om begivenheden (sted, dato/tid, særlige instruktioner). Der kan blive taget billeder ved arrangementet, som kan blive offentliggjort digitalt med dit samtykke. Hvis du ikke ønsker at give samtykke til dette, bedes du informere den relevante fotoansvarlige på stedet om, at der ikke gives samtykke. Personoplysningerne vil blive opbevaret, indtil arrangementet er slut, og vil derefter blive slettet en uge efter. Øresundsbro Konsortiet videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med denne behandling til nogen uden for virksomheden, men bruger distributionsværktøjer til at håndtere kommunikationen.   

Du har altid ret til at:  

  • anmode om berigtigelse af dine persondata;  

  • anmode om adgang til dine personoplysninger;  

Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:  

  • gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger, 

  • forlange, at vi sletter dine personoplysninger, 

  • modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte den presseansvarlige. Din integritet er meget vigtig for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vores ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den svenske datatilsynsmyndighed, Integritetsskyddsmyndigheten, eller til Datatilsynet i Danmark.