Organisation

Øresundsbrons organisation understøtter virksomhedens formål og har 6 enheder til at sikre, at opgaven fuldføres.

Økonomi & Support omfatter supportfunktioner som økonomi, HR, indkøb og intern service.

Digitalisering & IT er en støttefunktion, der samler digital kompetence og IT, som skaber forudsætningerne for digitalisering af forretningen.

Ledelsesstøtte er en støttefunktion for ledelsen og har ansvaret for de interne kommunikationskanaler.

Anlæg har ansvaret for infrastrukturen – motorvejen, jernbanen, tunnelen, betalingsanlægget og så videre – og varetager Øresundsbrons miljø- og sikkerhedsarbejde.

Leverance er ansvarlig for kundernes oplevelse før, under og efter turen over broen, og enheden bemander betalingsanlægget, trafikcentralen og vores kundecenter.

Salg & Marked markedsfører Øresundsbron og arbejder med salgs- og servicekommunikation, branding og Public Relations, herunder kontakten til medierne.

Organisationskort

Ejere

Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virksomhed, som ejes ligeligt af A/S Øresund og Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. A/S Øresund ejes 100 procent af Sund og Bælt Holding A/S, som igen ejes af den danske stat. SVEDAB AB ejes af den svenske stat. Ejerne hæfter solidarisk for Øresundsbro Konsortiets forpligtelser.

Øresundsbro Konsortiets ejerforhold og driftsformål er nærmere beskrevet i den dansk-svenske regeringsaftale fra 1991 samt i den Konsortium aftale, der er indgået mellem A/S Øresund og SVEDAB AB, og som er godkendt af begge stater.

Kort over ejere

Kontaktoplysninger

Øresundsbro Konsortiet (DK)
HUB1
Kay Fiskers Plads 10
2300 København S
Tel: +45 33 41 60 00
info@oresundsbron.com
CVR nr. 24246787

Øresundsbro Konsortiet (SE)
Box 4278, 203 14 Malmö
Tel: +46 40 676 60 00
info@oresundsbron.com
Org. nr. 946001-3387

For at få oplysninger om kundeservice, besøg Kontakt os

Ledelse

Linus Eriksson
Administrerende direktør
Telefon +46 (0) 40 676 6107
lin@oresundsbron.com

Bengt Hergart
Anlægningsdirektør
Telefon +46 (0) 40 676 6609
bht@oresundsbron.com

Sanne Kaasen
Chef for Digitalisering og IT
Telefon +46 (0) 40 676 7001
kaa@oresundsbron.com 

Göran Olofsson
Leveringsansvarlig
Telefon +46 (0) 40 676 6652
go@oresundsbron.com

Heléne Rosdahl
Ledelsesbetjening og ansvarlig for intern information
Telefon +46 (0) 40 676 6107
hro@oresundsbron.com

Bodil Rosengren
Økonomidirektør
Telefon +46 (0) 40 676 6130
bro@oresundsbron.com

Berit Vestergaard
Salg- og markedsdirektør
Telefon +46 (0) 40 676 6121
bve@oresundsbron.com

Bestyrelse

Bo Lundgren
Formand
Medlem siden 2016
Født: 1947

Jørn Tolstrup Rohde
Næstformand
Medlem siden 2017
Født: 1961

Lars Erik Fredriksson
Investment director, Finansdepartementet
Medlem siden 2019
Født: 1964

Ulrika Hallengren
Administrerende direktør i Wihlborgs Fastigheter AB
Medlem siden 2020
Født: 1970

Mikkel Hemmingsen
Administrerende direktør i Sund & Bælt Holding A/S
Medlem siden 2017
Født: 1970

Claus Jensen
Foreningsformand for Dansk Metal
Medlem siden 2014
Født: 1964

Lars Ljungälv
Administrerende direktør i Bergendahl & Son AB
Medlem siden 2024
Født: 1969

Karen Hækkerup
Medlem siden 2024
Født: 1974