Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbron bygger broer mellem mennesker, muligheder og oplevelser i hele Øresundsregionen. Øresundsbro Konsortiets opgave er at eje og drive Øresundsbron - en bro, en tunnel og den kunstige ø, Peberholm. En 16 kilometer lang fast forbindelse mellem Danmark og Sverige.

Øresundsbroen

Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virksomhed, som ejes i lige store andele af A/S Øresund og Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. A/S Øresund ejes 100 procent af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes af den danske stat. SVEDAB AB ejes af den svenske stat. Ejerne hæfter solidarisk for Øresundsbro Konsortiets forpligtelser.  

Vores opgave

Øresundsbro Konsortiets opgave som ejer af Øresundsbron er derudover at sikre en langsigtet og kommerciel sund og effektiv virksomhed med fokus på drift og vedligeholdelse af den fysiske forbindelse samt markedsføring, kundeservice og finansiering. Med indtægter fra den forretningsmæssige del af virksomheden skal vi tilbagebetale de lån, som broen blev bygget for.

Øresundsbro Konsortiet fremmer en positiv udvikling af den samlede trafik over Øresund gennem fokus på både vej og jernbane. Broens indtægter genereres af øget transport og flere rejser i en voksende region – forhold, der også skaber vækst for ejerne.

Mission

Vi bygger broer mellem mennesker, muligheder og oplevelser i hele Øresundsregionen.

Vision

En sammenhængende og mangfoldig region, hvor alle kan færdes nemt, sikkert, hurtigt og klimavenligt på tværs af Øresund.

Forretningsidé

Ved at drive og udvikle en fast og sikker forbindelse for vej- og togtrafik over Øresund skaber vi social, kulturel, økonomisk og miljømæssig værdi for vores kunder, ejere og omverdenen.