Vejr

Det sker sjældent, men særlig voldsomt vejr kan påvirke trafikken på Øresundsbron. Det vil typisk være ved stærk vind, som primært forekommer i vinterhalvåret.

Øresundsbron er bygget til at kunne håndtere regionens vejrforhold, men i visse perioder - primært under vinterhalvåret - kan stærk vind påvirke trafikken på forbindelsen.

Stærk vind

Vejret på og omkring Øresundsbron overvåges døgnet rundt, både via vejrtjenester og målere på forbindelsen.

Øresundsbrons trafikcenter har faste procedurer for håndtering af eksempelvis stærk vind, og sørger løbende for at tilpasse trafikken på broen til forholdene.

Selve procedurerne afhænger af flere faktorer, herunder vindretning, og ved almindelig frisk vind kan det være nødvendigt at sænke hastigheden på motorvejen, samt advare vindfølsomme køretøjer mod at køre over Øresundsbron.

Er der tale om stærk vind eller decideret storm, kan det blive nødvendigt at lukke forbindelsen indtil vinden aftager igen.

Vindfølsomme køretøjer

Advarsel for vindfølsomme køretøjer vil sige, at køretøjer som enten på grund af eksempelvis lav vægt eller høj profil bør udvise særlig agtpågivenhed. Øresundsbron forbyder ikke denne type køretøjer, da det er op til chaufføren selv at vurdere, om der er tale om et vindfølsomt køretøj.


At køre på broen