Hvorfor er der dobbelt stiplede linjer i tunnellen?

For at kunne dobbelt rette trafikken i de enkelte tunnelrør, er der etableret dobbelte stiplede linjer. Dobbeltretningen sker typisk ved vedligeholdelsesarbejde.

De dobbelte stiplede linjer i tunnelen er etableret for at kunne dobbelt rette trafikken i de enkelte tunnelrør.

Ved normal trafik, hvor begge kørebaner går i samme retning, fungerer linjerne som almindelige stiplede linjer.

Ved dobbeltretning af trafikken, og dermed modkørende trafik i tunnelrørene, fungerer linjerne som dobbelte linjer, hvor overhaling ikke er tilladt.

Dobbeltretning af trafikken sker typisk i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i tunnelen.


At køre på broen