Grænsekrontrollen

Dansk grænsekontrol

Dansk politi foretager til tider grænsekontrol ved Kastrup nær tunnelmundingen. Kontrollen er ikke permanent, men vil finde sted på de tidspunkter, hvor dansk politi finder det passende.

Svensk grænsekontrol

Det svenske politi gennemfører grænsekontrol på Øresundsbron i retning med Sverige. 

Hvis du er i tvivl om hvilke regler der gælder for ID-kontrol, kan du læse mere på det svenske politis hjemmeside

Værd at tænke på

For at undgå kø og unødig ventetid for dig og dine medtrafikanter, kan du gøre følgende: 

Hav ID klar ved betalingsanlægget.

Det svenske politi oplyser at medfølgende børn kan tillades besøg i Sverige, ved f.eks. forældrenes ID, spørgsmål og baggrundskontrol.

Dansk politi oplyser, at alle rejsende skal kunne vise ID


At køre på broen