Findes der farthinder på Øresundsbron?

Der er monteret dynamiske fartbump i Øresundsbrons betalingsanlæg i retning mod Danmark. Fartbumpene aktiveres kun for biler, der kører igennem anlægget hurtigere end de tilladte 30 km/t.

Af hensyn til sikkerheden for både personale og kunder, er der installeret dynamiske fartbump i betalingsanlægget.

Hvis et køretøj nærmer sig anlægget med for høj hastighed - det vil sige over de tilladte 30 km/t - sænkes en plade i kørebanen nogle få centimeter, og fartbumpet bliver derved synligt for føreren. Sænkes hastigheden ikke inden bumpet, forbliver pladen nede.

Det er Øresundsbrons erfaring, at denne løsning har sænket antallet af for hurtigt kørende biler med op mod 95 procent.

De dynamiske fartbump er udelukkende monteret i retning mod Danmark, da der i retning mod Sverige er svensk grænsekontrol efter betalingsanlægget, og derfor ikke behov for fartbump.


At køre på broen