Valutakursregulering af priser i svenske kroner

På Øresundsbron eftersträvar vi att de svenska och danska priserna ska vara prisneutrala, vilket innebär att kostnaden är densamma oavsett om man betalar med svenska eller danska kronor.

Den svenska kronan har de senaste månaderna försvagats gentemot den danska kronan. Därför kommer vi den 1 juni 2023 justera upp priserna i svenska kronor, så att de motsvarar priserna i danska kronor. Årsavgiften blir dock oförändrad.

Om den svenska kronan stärks och stabiliseras till tidigare nivåer, justeras de svenska priserna ned igen.

Se de nya priserna här:
Privat
Företag


Aktuelt